OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

 

 

 • Actualizat în 13-05-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 se va desfășura în perioada 10 mai 2021 – 30 mai 2021.

  De reținut:

  ✓ Evaluarea se face prin platforma Academic Info.

  ✓ Evaluarea constă în completarea unui formular online simplu și scurt, pentru fiecare disciplină (curs și seminar). Durata de completare a unui astfel de formular pentru o disciplină este foarte scurtă (2-3 minute).

  ✓ Evaluarea este anonimă. Cadrele didactice au acces la rezultatele evaluării de către studenți doar după încheierea sesiunii de restanțe, fără a putea afla identitatea studenților care au făcut evaluările.

  ✓ Evaluarea produce efecte reale și pozitive asupra prestației didactice. În general, cadrele didactice reacționează la feedbackul anonim primit de la studenți, încercând să dezvolte practicile care sunt evaluate pozitiv de către studenți și să amelioreze aspectele la care sunt evaluați mai puțin bine.
  Pentru stimularea evaluării prestației didactice de către studenți, va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții si masteranzii care dovedesc că au completat toate formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului în termenele și modalitatea menționate mai sus (un printscreen din profilul studentului/ masterandului de pe AcademicInfo, cu pagina aferentă evaluărilor profesorilor). 

  Premiile vor consta în cărți cumpărate de la Librăria din holul Facultății, după cum urmează:

  • Premiul I: cărți în valoare de 200 ron;
  • Premiul al II-lea: cărți în valoare de 150 ron;
  • Premiul al III-lea: cărți în valoare de 100 ron.

  Pentru anii terminali, evaluarea se sfarseste in 16 mai .

 • Actualizat în 13-05-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Biroul Erasmus+ al Universității Babes-Bolyai alături de AIESEC Cluj-Napoca vă invită să participați la sesiunea de selecție din mai 2021 având ca scop mobilități de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2021, destinată studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 și 2) și masterat (anul 1).
      Selecția va consta intr-un interviu online inițial în limba engleză cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+ și AIESEC Cluj-Napoca, în baza unui dosar de candidatură, urmat de un interviu direct cu compania/organizația pentru care ati aplicat.
      Dosarul de candidatura trebuie trimis în format pdf până în data de 12.05.2021 ora 13.00 la urmatoarea adresa de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro, și trebuie sa conțină următoarele elemente

  1.  fişa candidatului – câte una pentru fiecare destinație aleasă*
  2.  declaraţie tip;
  3.  Curriculum Vitae formatul Europass în limba engleză;
  4.  scrisoare de motivaţie în limba engleză-câte una pentru fiecare destinație aleasă *
  5.  certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc)- studenții care nu dețin un certificat de competență lingvistică până la data selecției, vor adăuga în dosar o declarație pe proprie răspundere prin care își exprimă acordul de a participa la sesiune de testare lingvistică on-line care va avea loc dupa selecție, și vor putea fi declarați admiși doar după promovarea testului cu calificativul B1-B2;
  6.  adeverinţă de la facultate în care este menționată media obținută la ultima sesiune de examene;
  7.  dovada creării contului pe situl AIESEC, primită pe mail-ul personal.

  * Deoarece este un număr limitat de locuri, puteți candida pentru mai multe destinații. În acest sens, vă rugam sa completați câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivație pentru fiecare opțiune, menționând codul fiecărui proiect, respectiv ordinea preferinței dumneavoastră.

 • Actualizat în 26-03-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

     Tabel nominal cu studenții care beneficiază de bursă socială.

    Contestațiile se pot depune până luni, 29 03 2021, ora 10.00 pe adresa de mail cosmin.trif@ubbcluj.ro

 • Actualizat în 24-03-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  Facultatea de Teologie Ortodoxă anunță demararea procedurii de SELECȚIE a CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI în subproiectul 

  Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă (PRATO)

  Denumirea Sarcinii: Servicii de consultanță: 5 consultanți individuali, doctoranzi

  Introducere

      În baza Acordului de Grant nr. nr. 248/SGU/NC/II din 25.11.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), de către Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Cluj a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 187.434,46 Lei pentru implementarea subproiectului Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă (PRATO) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziții servicii de consultanță (5 consultanți individuali, doctoranzi) în anul II de proiect, în vederea îndrumării și sprijinirii studenților din grupul țintă pe parcursul anului universitar.

      Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

 • Actualizat în 22-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

      Cererile pentru burse de merit şi studiu se depun doar pe platforma dedicată acestui scop https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie-12 martie 2021.

      Modelul de cerere se poate descărca de <<AICI>>

      Dosarele de bursă socialã vor fi trimise electronic pe platforma de burse UBB  în perioada 22 februarie-12 martie 2021.

      Documentele trimise electronic pe platforma UBB, dupa validare, se trimit fizic în original pe adresa facultãţii.

      Lunile pentru care se depun acte sunt noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021.

      Salariul minim net pe membru de familie este de 1.354 lei.

      Adeverintele de venit de la Administraţia Financiarã trebuie sã fie pe 2020 şi 2021.

      Vor fi întocmite şi Anexele 7,8 ( scrisã de mãnã ) şi 11 sau 7 şi 12 pentru cazuri medicale.

      Toate actele se vor semna în colţul de jos din dreapta, iar pe platformã fiecare document va fi denumit pe scurt. Ordinea va fi: Anexa 7, Anexa 8 ( de mânã ), actele studentului, actele tatãlui, actele mamei, actele fraţilor sau membrilor familiei şi Anexa 11.

      Actele necesare pentru burse pot fi gãsite şi în Regulamentul de burse al Universitãţii pe anul 2020-2021, paginile 16-20, https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2020-2021/Regulament-burse-studenti.pdf

 • Actualizat în 20-02-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Orarul pe semestrul II poate fi consultat la adresa http://ot.ubbcluj.ro/studenti/orar/cursuri.

 • Actualizat în 17-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  Anunț final: rezultatele selecției grupului țintă

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  LISTA CANDIDAȚILOR SELECTAȚI

  (identificați prin număr matricol, în ordinea dată de criteriile prioritare și de momentul înscrierii)

 • Actualizat în 17-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  PROIECT: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților

  Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP) (POCU 132253)

   

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  LISTA CANDIDAȚILOR SELECTAȚI

  (identificați prin număr matricol, în ordinea dată de criteriile prioritare și de momentul înscrierii)