OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2021 - NIVEL LICENȚĂ


    Pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel licenţă:

 • în domeniul Teologie
  • Teologie ortodoxă pastorală,
  • Teologie ortodoxă asistenţă socială,
  • Teologie ortodoxă didactică
 • în domeniul Arte vizuale:
  • Artă sacră

Numărul de locuri aprobate pentru admiterea 2021-2022 la nivel licență - sesiunea septembrie

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală: 

 • 13 locuri bugetate
 • 1 loc (pe cont propriu valutar pentru cetățenii străini din state care nu sunt membre UE)
 • 46 locuri cu taxă

Specializarea Teologie Ortodoxă Didactică: 

 • 1 loc bugetat
 • 1 loc (pe cont propriu valutar pentru cetățenii străini din state care nu sunt membre UE)
 • 12 locuri cu taxă

Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială: 

 • 2 locuri bugetate
 • 1 loc (pe cont propriu valutar pentru cetățenii străini din state care nu sunt membre UE)
 • 13 locuri cu taxă

Specializarea Artă Sacră: 

 • 8 locuri bugetate
 • 1 loc (pe cont propriu valutar pentru cetățenii străini din state care nu sunt membre UE)
 • 1 loc pentru ETNICI ROMÂNI
 • 7 locuri cu taxă    

CALENDAR ADMITERE

Sesiunea iulie 2021

 • 12 iulie - 16 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie 2021 - la sediul FACULTĂȚII- interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (Artă Sacră) – portofoliul se va aduce în original la Facultate pentru interviu.
 • 21 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 21, 22, 23 iulie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2021 - Redistribuiri
 • 27 iulie  2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 septembrie - 9 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 10 septembrie 2021 - la sediul FACULTĂȚIIinterviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (Artă Sacră) – portofoliul se va aduce în original la Facultate pentru interviu.
 • 10 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor
 • 11 și 13 septembrie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2021 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

CRITERII DE ADMITERE: 

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins, organizat la sediul facultății: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

          1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat  la sediul facultății: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ -ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat  la sediul facultății: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.Învăţătura de credinţă ortodoxă

Criterii de departajare

       1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

4) ARTĂ SACRĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins, organizat la sediul facultății): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

     1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română


 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 1.     Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic). Pentru candidații fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, arhiereasca binecuvântare se va acorda in zilele de 1.09.2021, ora 10.00 și 6.09.2021, ora 12.00,la reședința mitropoliei, Piața Avram Iancu nr. 18.
 2.     Fişa de înscriere completată online la adresa https://admitere2021.ubbcluj.ro/, listată şi semnată;
 3.     Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată;
 4.     Diploma de bacalaureat (copie);
 5.     Foaia matricolă (copie);
 6.     Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă;
 7.     Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 8.     Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 100 RON);
 9.     Certificatul de naştere (copie);
 10.     Carte de identitate (copie);
 11.     Pentru specializarea Artă Sacră dosarul de înscriere va cuprinde și un portofoliu cu maxim 5 fotografii ale lucrărilor candidatului. Acestea vor fi depuse în original la Facultate în momentul reluării activităților față în față.

suplimentar:

 1.    Diploma de licenţă și Foaia matricolă de la prima Facultate pentru licenţiaţi
 2.    Adeverinţă de student de la prima Facultate pentru studenţii care se înscriu la a doua Facultate

   Pentru varianta non-pandemie toate aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic.

   Pentru varianta pandemie toate aceste documente vor fi scanate și atașate pe platform de înscriere on line.


TAXA DE ADMITERE (nivel licență)

    Taxa de admitere este formată din: taxa de procesare (în cuantum de 30 RON) şi taxa de înscriere (70 RON). Total 100 RON.

   Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de înscriere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

   De exemplu:

 1. Un candidat care se înscrie la 2 specializări (Teologie pastorală și Teologie didactică) va plăti 30 RON + 70 RON + 70 RON. Total 170 RON.
 2. Un candidat care se înscrie la 3 specializări (Teologie didactică, Teologie asistență socială și Artă sacră) va plăti 30 RON + 70 RON + 70 RON + 70 RON. Total 240 RON.

    Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, ai Grădinii Botanice „Alexandru Borza” şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Scutirea este valabilă pentru înscrierea la o singură specializare.      Cei care se încadrează în aceste categorii trebuie să depună la dosarul de înscriere o adeverință eliberată de angajator.

    Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.

    Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).


ACTELE NECESARE CONFIRMĂRII

 1. Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul, în original
 2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt).
 3. Certificatul de naştere în copie
 4. două fotografii ¾
 5. Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată, în original
 6. Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile facultăţii, în original
 7. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare
 8. Contractul de studii semnat în 2 exemplare originale

Documente ataşate:

PreviewAttachmentSize
Tematica_admitere_Teologie_Ortodoxa_2021.pdf98.17 KB