OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2021 - NIVEL LICENȚĂ

    Pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel licenţă:

 • în domeniul Teologie
  • Teologie ortodoxă pastorală,
  • Teologie ortodoxă asistenţă socială,
  • Teologie ortodoxă didactică
 • în domeniul Arte vizuale:
  • Artă sacră

                              VARIANTA NON-PANDEMIE

Sesiunea iulie 2021

 • 12 iulie - 16 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 16 iulie 2021 - Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală
 • 19 iulie 2021 - Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială.
 • 21 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 21, 22, 23 iulie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2021 - Redistribuiri
 • 27 iulie  2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 septembrie - 9 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie 2021 - Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală
 • 10 septembrie 2021 - Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră
  • Examen oral – Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială,
 • 11 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor
 • 11 și 13 septembrie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2021 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

 

CRITERII DE ADMITERE: 

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Criterii de selecţie

 • 1. probă de aptitudini muzicale şi interviu vocaţional - eliminatoriu:
  • a. Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului,
  • b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic.
  • c. Interviu vocaţional
 • 2. Probă scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică, cu o pondere de 60%.
 • 3. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.

Criterii de departajare

 • 1. Nota la proba scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică.
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat.

 

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ

Criterii de selecţie

 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.

Criterii de departajare

 1.  Nota la examenul oral - Învăţătura de credinţă ortodoxă.
 2.  Media generală a examenului de bacalaureat.

 

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ -ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecţie

 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.

Criterii de departajare

 1. Nota la examenul oral - Învăţătura de credinţă ortodoxă.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.

 

4) ARTĂ SACRĂ

Criterii de selecţie

 1. Probă practică - Desen şi culoare, cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.

Criterii de departajare

 1. Nota la probă practică: Desen şi culoare.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.

 

                                VARIANTA PANDEMIE

Sesiunea iulie 2021

 • 12 iulie - 16 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie 2021 interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (Artă Sacră).
 • 21 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 21, 22, 23 iulie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2021 - Redistribuiri
 • 27 iulie  2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 septembrie - 9 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 10 septembrie 2021 interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială), interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (Artă Sacră).
 • 10 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor
 • 11 și 13 septembrie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2021 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

 

CRITERII DE ADMITERE: 

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins, organizat în regim on line: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

 

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

 

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ -ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.Învăţătura de credinţă ortodoxă

Criterii de departajare

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

 

4) ARTĂ SACRĂ

Criterii de selecţie

 1. interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 1.     Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic);
 2.     Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată;
 3.     Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată;
 4.     Diploma de bacalaureat (copie);
 5.     Foaia matricolă (copie);
 6.     Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă;
 7.     Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 8.     Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 100 RON);
 9.     Certificatul de naştere (copie);
 10.     Carte de identitate (copie);
 11.     Pentru specializarea Artă Sacră dosarul de înscriere va cuprinde și un portofoliu cu maxim 5 fotografii ale lucrărilor candidatului. Acestea vor fi depuse în original la Facultate în momentul reluării activităților față în față.

suplimentar:

 1.    Diploma de licenţă și Foaia matricolă de la prima Facultate pentru licenţiaţi
 2.    Adeverinţă de student de la prima Facultate pentru studenţii care se înscriu la a doua Facultate

 

   Pentru varianta non-pandemie toate aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic.

   Pentru varianta pandemie toate aceste documente vor fi scanate și atașate pe platform de înscriere on line.