OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2020 - MASTER


  CALENDAR ADMITERE 2020

Sesiunea iulie 2020

 • 9 iulie - 15 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 17, 18 şi 20 iulie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 21 iulie 2020 - Redistribuiri
 • 22 iulie  2020 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2020

 • 7 septembrie - 9 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 11  - 12 septembrie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2020 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor finale

!!!!!!!!!! ANEXĂ Regulament admitere licență master -15.05.2020.pdf


   Pentru anul universitar 2020 – 2021, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele specializări:

 • 1. Specializarea Artă sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale (limba română) - cu frecvență
 • 2.  Specializarea Bioetică – morală, etică şi deontologie(limba română) – cu frecvență
 • 3. Specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română) – cu frecvență
 • 4. Specializarea Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) - cu frecvență

Specializarea

buget

taxă

Artă sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

4

10

Bioetică - morală, etică şi deontologie

3

10

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

8

7

Istoria religiilor, geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam)

4

10

 


Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale, criteriile de departajare sunt:

 • Nota acordată pe proiect
 • Media examenului de licenţă

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic); Pentru candidații din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, programul obținerii binecuvântării este următorul: Vineri, 4 septembrie, ora 13.00. În urma audienţei pentru primirea binecuvântării arhiereşti, candidații sunt rugaţi să depună actele menţionate mai sus la Secretariatul Arhiepiscopiei, de unde vor ridica ulterior adeverința de binecuvântare care va intra în componenţa dosarului de înscriere.
 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată;
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată; D
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Atestat/certificat de competență lingvistică nivel minim B1;
 • Adeverință medicală tip;
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
 • Un proiect de cercetare pe o temă aleasă de candidat. 

   CONFIRMARE LOCURI

   Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune următoarele acte :

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 2. Foaia matricolă şi diploma de licenţă în original (şi copie numai pentru cei ce mai sunt masteranzi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 3. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de centrele abilitate ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, cu un punctaj de minim 15 puncte;
 4. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Copie Cartea de Identitate;
 6. două fotografii tip buletin (3X4 cm).

 

Anunțuri: