OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2021 - MASTER

    Pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel master :

Domeniul Teologie :

 • Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale,
 • Bioetică – Morală, etică şi deontologie ,
 • Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială,
 • Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam).

Programe noi (cu condiţia publicării în HG):

 • Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească
 • Pastoraţie şi viaţă liturgică

 


Numărul de locuri aprobate pentru admiterea 2021-2022 la nivel master - sesiunea septembrie

Specializarea

 

 

Locuri bugetate 

Locuri cu taxă

Total

Bioetică - morală, etică şi deontologie

8

13

21

Artă sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

6

13

19

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

7

18

25

Istoria religiilor, geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam)

0

14

14

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

10

25

35

Pastorație și viață liturgică

3

26

29


CALENDAR ADMITERE

Sesiunea iulie 2021

 • 12 iulie - 16 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 21, 22, 23 iulie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2021 - Redistribuiri
 • 27 iulie 2021 - Afişarea listelor finale

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 septembrie - 9 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor
 • 11 și 13 septembrie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2021 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

    Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.


Criterii de admitere

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criterii de departajare:

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • Fişa de înscriere completată online la adresa https://admitere2021.ubbcluj.ro/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh sau duhovnic). Pentru candidații fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, arhiereasca binecuvântare se va acorda in zilele de 1.09.2021, ora 10.00 și 6.09.2021, ora 12.00,, la reședința mitropoliei, Piața Avram Iancu nr. 18.     
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Diploma de licenţă (copie)
 • Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă de la Facultate (copie)
 • Certificat de competenţă lingvistică
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Certificat de naştere (copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 130 RON)
 • Proiect de cercetare

TAXA DE ADMITERE (nivel master)

Taxa de admitere este formată din: taxa de procesare (în cuantum de 30 RON) şi taxa de înscriere (100 RON). Total 130 RON.

Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de înscriere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

De exemplu:

 1. Un candidat care se înscrie la 2 specializări (Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială și Pastoraţie şi viaţă liturgică) va plăti 30 RON + 100 RON + 100 RON. Total 230 RON.
 2. Un candidat care se înscrie la 3 specializări (Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială, Bioetică – Morală, etică şi deontologie și Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească) va plăti 30 RON + 100 RON + 100 RON + 100 RON. Total 330 RON.

    Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, ai Grădinii Botanice „Alexandru Borza” şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Scutirea este valabilă pentru înscrierea la o singură specializare. Cei care se încadrează în aceste categorii trebuie să depună la dosarul de înscriere o adeverință eliberată de angajator.

    Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.

    Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).


ACTELE NECESARE CONFIRMĂRII

 1. Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul, în original
 2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt).
 3. Diploma de licenţă și suplimentul la diploma, în original,
 4. Certificatul de naştere în copie
 5. Certificatul de competență lingvistică, în original
 6. două fotografii ¾
 7. Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată, în original
 8. Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile facultăţii, în original
 9. Contractul de studii semnat în 2 exemplare originale