OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

ADMITERE 2017 - MASTER

  CALENDAR ADMITERE 2017

Sesiunea iulie 2017

 • 12 iulie - 14 iulie 2017 - Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie 2017 - Afişarea rezultatelor
 • 21, 24 şi 25 iulie 2017- Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2017 – redistribuiri
 • 27 iulie 2017 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2017

 • 6 septembrie – 7 septembrie 2017 - Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie 2017 - Afişarea rezultatelor
 • 12 septembrie -13 septembrie 2017 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2017 – redistribuiri
 • 15 septembrie 2017 - Afişarea rezultatelor finale

Cifra de școlarizare 2017-2018

Specializare

Buget

Taxă

TOTAL

Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă

13

17

30

Ortodoxie românească şi viaţa liturgică

15

15

30

Pastoraţie şi duhovnicie

15

15

30

Bioetică - morală, etică şi deontologie

11

19

30

Artă sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

11

19

30

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

20

10

30

TOTAL LOCURI

85

95

180


Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh sau duhovnic).     
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Diploma de licenţă (copie)
 • Foaia matricolă de la Facultate (copie)
 • Certificat de competenţă lingvistică
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere
 • Proiect de cercetare
 • Dosar plic

    Pentru anul universitar 2016 – 2017, sesiunea septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele specializări:

 1. Domeniul Teologie, specializarea Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă (limba română).
 2. Domeniul Teologie, specializarea Ortodoxie românească şi viaţă liturgică (limba română).
 3. Domeniul Teologie, specializarea Pastoraţie şi duhovnicie (limba română).
 4. Domeniul Teologie, specializarea Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale (limba română).
 5. Domeniul Teologie, specializarea Bioetică – Morală, etică şi deontologie (limba română).
 6. Domeniul Teologie, specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română).

   Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Criterii de admitere

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale, criteriile de departajare sunt:

 • Nota acordată pe proiect
 • Media examenului de licenţă
Anunțuri: