OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2021 - MASTER

    Pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel master :

Domeniul Teologie :

 • Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale,
 • Bioetică – Morală, etică şi deontologie ,
 • Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială,
 • Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam).

Programe noi (cu condiţia publicării în HG):

 • Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească
 • Pastoraţie şi viaţă liturgică

 

CALENDAR VARIANTA NON-PANDEMIE şi PANDEMIE

 

Sesiunea iulie 2021

 • 12 iulie - 16 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 21, 22, 23 iulie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 26 iulie 2021 - Redistribuiri
 • 27 iulie 2021 - Afişarea listelor finale

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 septembrie - 9 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor
 • 11 și 13 septembrie 2021 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2021 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

    Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.

Criterii de admitere

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criterii de departajare:

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh sau duhovnic).     
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Diploma de licenţă (copie)
 • Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă de la Facultate (copie)
 • Certificat de competenţă lingvistică
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Certificat de naştere (copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 130 RON)
 • Proiect de cercetare

Pentru varianta non-pandemie toate aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic

Pentru varianta pandemie toate aceste documente vor fi scanate și atașate pe platforma de înscriere on line.