OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș- Bolyai în management cultural (CIP)

Actualizat în 06-01-2021
| Cuvinte cheie: ,

    În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Oportunități de practică în cadrul unui proiect european.

    Facultatea de Teologie Ortodoxă este implicată în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș- Bolyai în management cultural (CIP). Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii studenților și masteranzilor de la educație la muncă, prin implementarea unui program inovativ în cadrul disciplinei „Practică” și a disciplinelor care conțin ore de practică din planul de învățământ, desfășurate la un potențial loc de muncă. Activitatea studenților participanți la proiect va fi premiată diferențiat, în funcție de rezultatele obținute. Pentru detalii vă rugăm să consultați site-ul proiectului, unde a fost publicată procedura de selecție și recrutare a grupului țintă: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/.  Tot pe acest site la sfârșitul lunii ianuarie va fi publicat apelul cu privire la selecția grupului țintă, precum și formularele care vor trebui completate.

    Liniile de studii eligibile pentru a participa la programul de practică (conform planurilor de învățământ ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în uz la momentul demarării acestui proiect) sunt:

La nivel licență

  • 1. Teologie Pastorală (Anii I, II, III, IV);
  • 2. Teologie Didactică (Anii I, II, III);
  • 3. Teologie Asistență Socială (Anii I, II, III);
  • 4. Teologie Artă Sacră (Anii I, II, III).

La nivel master

  • 1. Bioetică (An II)
  • 2. Consiliere pastorală și asistență psiho-socială (An I și An II)
  • 3. Artă Sacră (An I, II)
  • 4. Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (An I)

Expert grup țintă,
pr. conf. dr. Grigore-Dinu Moș