OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

CONȚINUT CURSURI ÎN FORMAT DIGITAL

Actualizat în 25-09-2020
| Cuvinte cheie: ,

    Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Accesul se face pe baza permisului, a unui ID și a unei parole proprii fiecărui utilizator: https://public-view.bcucluj.ro/login.php.
    Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa: https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83
    În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.
    În baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza în aceleași condiții baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanță la bazele de date abonate de UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83.
    Menționăm de asemenea că secțiile de împrumut ale bibliotecii funcționează după un program anunțat la https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu.