OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen de licență și disertație - sesiunea februarie 2015

Actualizat în 05-02-2015
| Cuvinte cheie: ,

CALENDAR  EXAMEN LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

 • 11-12 februarie - înscrieri
 • 16 Februarie - proba scrisă la licență
 • 17 Februarie - susțineri licențe si disertatii

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. certificat de competenţă lingvistică;
 8. lucrarea de licenţă + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 9. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 10. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 11. suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 12. copie carte de identitate

Documente ataşate: