Bistrita 2018

Bistrita 2018

   

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

    

Sesiune de comunicari 2018

Sesiune de comunicari 2018

   

Consultația Teologică 2018

Consultația Teologică 2018

   

Examen de licență și disertație - sesiunea februarie 2015

Actualizat în 05-02-2015
| Cuvinte cheie: ,

CALENDAR  EXAMEN LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

 • 11-12 februarie - înscrieri
 • 16 Februarie - proba scrisă la licență
 • 17 Februarie - susțineri licențe si disertatii

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. certificat de competenţă lingvistică;
 8. lucrarea de licenţă + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 9. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 10. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 11. suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 12. copie carte de identitate

Documente ataşate: