OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

EXAMEN DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE - SESIUNEA FEBRUARIE 2017

Actualizat în 17-02-2017
| Cuvinte cheie: ,

CALENDAR:

 • 13-16 FEBRUARIE 2017 –ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE
 • 20 FEBRUARIE 2017 – PROBA SCRISĂ LA TOATE SPECIALIZĂRILE NIVEL LICENȚĂ   (TP,AS,TOS,TOD)
 • 21 FEBRUARIE 2017  – SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE  ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ (TOATE SPECIALIZĂRILE)
 • 21 FEBRUARIE 2017, ora 1200 – DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI

ACTE ÎNSCRIERE - NIVEL LICENȚĂ 

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 5. foaia matricolă liceu (copie conformă cu originalul sau copie legalizată);
 6. certificatul de naştere în copie legalizată;
 7. două fotografii tip buletin de identitate;
 8. certificat de competenţă lingvistică;
 9. lucrarea de licenţă + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 10. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 11. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 12. suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 13. copie carte de identitate

ACTE ÎNSCRIERE - NIVEL MASTER

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diploma de licență (pentru absolvenții UBB) (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 8. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 9. copie carte de identitate

    Pentru absolvenții cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate decât UBB sunt necesare următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 2. diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)

Mai jos, aveți atașat în format PDF, formularele necesare pentru înscriere și tematicile.

Documente ataşate: