OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Oportunități de practică în cadrul unui proiect european

Actualizat în 29-01-2021
| Cuvinte cheie: ,

În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Oportunități de practică în cadrul unui proiect european

    Facultatea de Teologie Ortodoxă este implicată în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP). Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii studenților și masteranzilor de la educație la muncă, prin implementarea unui program inovativ în cadrul disciplinei „Practică” și a disciplinelor care conțin ore de practică din planul de învățământ, desfășurate la un potențial loc de muncă. Activitatea studenților participanți la proiect va fi premiată diferențiat, în funcție de rezultatele obținute. Pentru detalii vă rugăm să consultați site-ul proiectului, unde a fost publicată procedura de selecție și recrutare a grupului țintă: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/  

            Proiectul are în vedere următoarele obiective specifice:

 • Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică în domeniul managementului cultural, din sfera privată și cea publică, care prezintă potențial competitiv, în localitatea Cluj-Napoca.
 • Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film și Teologie Ortodoxă ale UBB, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
 • Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate. Fiecare participant eligibil va avea un număr de 70-90 de ore de practică efectuate în cadrul proiectului, la una din cele 18 entități-gazdă, conform exigențelor din planul de învățământ, privind durata stagiului și competențele obligatorii vizate, cu obligativitatea ca stagiul să se încadreze în domeniul managementului cultural.
 • Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare pe piața muncii în domeniul managementului cultural, în relație cu potențiali angajatori.

    În cazul Facultății de Teologie, membrii grupului țintă trebuie să fie studenți cu vârsta medie cuprinsă între 18-40 ani, dintre care minim sau echivalentul a 11 studenți cu domiciliul sau rezidența în mediul rural, iar restul din mediul urban, provenind din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale țării și să manifeste dorința de a se integra pe piața muncii în domeniile relevante de pregătire.

    În vederea realizării stagiului de practică, grupul țintă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă va fi format din 108 studenți, în 3 semestre universitare consecutive. (40 studenți/masteranzi - semestrul II (2021); 28 studenți/masteranzi - semestrul I 2022; 40 studenți/masteranzi - semestrul II 2022)

    Stagiul de practică este tratat în programa universitară ca orice altă disciplină. Conform curriculumului universitar aferent fiecărei facultăți, studenții de la nivel licență și master beneficiază de un număr de ore de practică ce variază între 70 și 90 ore pe semestru, toate liniile de studiu eligibile având specificul pregătirii în sfera serviciilor din aria curriculară socio-umană. Practica este purtătoare de credite.

    Liniile de studii eligibile pentru a participa la programul de practică (în conformitate cu planurile de învățământ ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în uz la momentul demarării acestui proiect) sunt:

La nivel licență

 • 1. Teologie Pastorală (Anii I, II, III, IV);
 • 2. Teologie Didactică (Anii I, II, III);
 • 3. Teologie Asistență Socială (Anii I, II, III);
 • 4. Teologie Artă Sacră (Anii I, II, III).

La nivel master

 • 1. Bioetică (An II)
 • 2. Consiliere pastorală și asistență psiho-socială (An I și An II)
 • 3. Artă Sacră (An I, II)
 • 4. Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (An I)

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Anexa 8 - Formular înregistrare în grupul țintă; (se completează de către student secțiunea A)
 • Copie după cartea de identitate;
 • Cerere înscriere în grupul țintă;
 • Declarație consimțământ;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Declarație de angajament;
 • Adeverință care atestă calitatea de categorie dezavantajată: (categorii prioritare: 1. studenți cu dizabilități; 2. studenți aparținând minorității rome; 3. studenți cu domiciliul în mediul rural)

    Dosarul de înscriere se depune în format electronic, semnat și scanat.Studenții  admiși în grupul țintă, vor aduce/trimite dosarele, în original, la sediul facultății, până la data de 1 martie 2021.

Calendarul înscrierii

 • 25 ianuarie - publicarea apelului de înscriere
 • 1 februarie, ora 17:00 prezentarea online a proiectului de către coordonatorul de practică, pe platforma Zoom, la următoarea adresă:  https://zoom.us/j/3786616814#success
 • 02 - 08 februarie - înscrierea participanților
 • 09 - 10 februarie - verificarea dosarelor
 • 10 februarie, ora 16:00 - publicarea rezultatelor selecției în grupul țină
 • 11- 12 februarie - perioadă de contestații
 • 15 februarie, ora 16:00 - soluționarea contestațiilor și publicarea unei noi liste finale

    Formularele care vor trebui completate le găsiți la secțiunea Documente atașate. După completare formularele se trimit pe adresa de email a expertului grup țintă, grigoredinumos@yahoo.com. Eventualele nelămuriri și întrebări cu privire la înscrierea în proiect pot fi adresate în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la finalul întâlnirii online din 1 februarie, ora 17:00, mai sus menționate.

Coordonator practică: Pr. conf. dr. Cristian Sonea 
Expert grup țintă: Pr. conf. dr. Grigore-Dinu Moș

Documente ataşate: