OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI

Actualizat în 21-04-2015
| Cuvinte cheie: ,

    În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Teologie Ortodoxă activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (4-8 mai 2015) - întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri “Carierea mea” - se acordă premii (fiecare premiu în valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:

 1. să fie înmatriculaţi în cadrul programului de nivel licenţă – Teologie Ortodoxă Pastorală
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază si faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descarcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Numărul de locuri disponibile: 15. Au prioritate studenţii care îşi depun primii dosarele de înscriere. Pentru detalii şi înscriere: