OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

REZULTATE ADMITERE NIVEL MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Actualizat în 12-09-2015
| Cuvinte cheie: ,

Mai jos aveți atașate listele cu rezultatele.

Contestaţii se pot depune la secretariatul facultăţii până luni, 14.09.2015, ora 12.00.

CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCURILOR

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală). Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

Pentru confirmarea ocupării locurilor, candidaţii vor depune următoarele acte:

  1. Foaia matricolă şi diploma de bacalaureat în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt).
  2. Foaia matricolă şi diploma de licenţă în original (copie legalizată numai pentru cei ce sunt masteranzi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt).
  3. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
  4. Copie  Carte de identitate
  5. Adeverinţă medicală  eliberată de medicul de familie, apt facultate
  6.  Două fotografii ¾
  7. Certificat de competenţă lingvistică, minim B2.

Documente ataşate: