OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Școala de vară „Abililități și comPetențe pentru Elevi, viitori studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă” (APEFTO)

Actualizat în 28-06-2019
| Cuvinte cheie: ,

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” anunță începerea procesului de selecție pentru elevii de liceu, participanți în anul al doilea al Școlii de vară „Abililități și comPetențe pentru Elevi, viitori studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă” (APEFTO)

Obiectivul general al acțiunii este îmbunătățirea tranziției de la liceu la mediul universitar prin programe de vară de tip punte adaptate la nevoile elevilor.

   Activitățile propuse prin proiect vor contribui la procesul de adaptare a elevilor la  viața de student, la informarea participanților cu privire la opțiunile de continuare a studiilor în învățământul universitar, la reducerea disparităților sociale, culturale și etnice în rândul elevilor, dar și creșterea interesului pentru patrimoniul local din Cluj-Napoca.

   Programul școlii de vară constă în organizarea și desfășurarea de workshop-uri tematice, vizite de studii în țară la obiective culturale și religioase, competiții și concursuri, activități recreative și de socializare.

   Grupul țintă al proiectului este format din 75 elevii din clasele X- XI, cu precădere cei aflați în situații de risc, care vor fi selectați din cadrul liceelor eligibile pentru acest tip de proiecte. Programul se adresează în special elevilor din familii cu venituri mic, familii de etnie rromă, celor din zonele rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, au unul sau ambii părinți plecați în străinătate sau sunt elevi cu nevoi speciale.

  • Numărul de locuri disponibile pentru anul 2019: 25.
  • Perioada de desfășurare a programului: 8 – 21 iulie 2019.
  • Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Nicolae Ivan f.n. Cluj-Napoca