OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SELECȚIE ERASMUS

Actualizat în 09-10-2019
| Cuvinte cheie: ,

Marți, 15 octombrie 2019, ora 13:00 va avea loc în sala 208 selecția pentru mobilitățile de studiu în cadrul Programului Erasmus. La această sesiune de selecție pot participa candidați eligibili de la nivel master și doctorat.

Amănunte legate de participarea la selecție, dosar etc se pot găsi:  pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php, sau informații la Pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța (ccosmuta@yahoo.com, tel. 0745260780).

Dosarele de candidatură* se vor depune la Secretariatul Facultății până cel târziu luni, 14 octombrie, 2019, ora 11:00.

* Dosarul de candidatură va conține:

  1. Fișa candidatului – se descarcă de pe site
  2. Declarația - se descarcă de pe site
  3. Adeverință Secretariat (din care să reiasă că studentul este integralist și să apară media din ultimul semestru; pentru masteranzi sau doctoranzi anul I să apară media de la admitere)
  4. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare din universitatea pentru care aplică)
  5. C.V.
  6. Scrisoare motivațională
  7. Pentru nivel Master și Doctorat – un proiect de cercetare.

 

Lista universităților cu care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca are acorduri de colaborare Erasmus:

Universitatea

Domeniul

Univerzita Palackeho v Olomuci (Cehia)

Religion and Theology

Augustana Hochschule – Neuendettelsau (Germania)

Religion and Theology

Ludwig-Maximilians Universität München (Germania)

Religion

Institut Catholique de Paris (Franța)

Theology

University of Ioannina (Grecia)

Theology

Academia di Belle Arti di Macerata (Italia)

Theology, Arts

Latvian Christian Academy (Letonia)

Religion and Theology/ Fine Arts

Katolicki Univwersytet Lubelski Jana Pawla II (Polonia)

Religion and Theology

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Polonia)

Theology

University of Fribourg (Elveția)

Theology