OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SELECȚIE ERASMUS - 19 aprilie 2019, ora 11.00, sala 208

Actualizat în 09-04-2019
| Cuvinte cheie: ,

Vineri, 19 aprilie 2019, ora 11:00 va avea loc în sala 208 selecția pentru mobilitățile de studiu în cadrul Programului Erasmus. Pot participa studenți eligibili de la nivel licență, master și doctorat.

Amănunte legate de participarea la selecție, dosar etc se pot găsi: pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php, sau la Pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța (ccosmuta@yahoo.com, tel. 0745260780).

Dosarele de candidatură* se vor depune la Secretariatul Facultății până cel târziu joi, 18 aprilie, 2019, ora 11:30.

* Dosarul de candidatură va conține:

  • 1. Formular aplicație (candidatură) – se descarcă de pe site
  • 2. Declarația - se descarcă de pe site
  • 3. Adeverință Secretariat (din care să reiasă că studentul este integralist și să apară media
  • din ultimul semestru; pentru masteranzi sau doctoranzi anul I să apară media de la
  • admitere)
  • 4. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare din universitatea pentru care
  • aplică)
  • 5. C.V.
  • 6. Scrisoare motivațională
  • 7. Pentru nivel Master și Doctorat – un proiect de cercetare.