OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SELECȚIE ERASMUS

Actualizat în 14-10-2020
| Cuvinte cheie: ,

   Miercuri, 28 octombrie 2020, ora 13:00 va avea loc selecția pentru mobilități de studiu în cadrul Programului Erasmus+. La această sesiune de selecție pot participa candidați eligibili de la nivel licență, master și doctorat.

Amănunte legate de participarea la selecție, dosar, etc., se pot găsi pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php, sau informații la Pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța (ccosmuta@yahoo.com, tel. 0745260780). 

Dosarele de candidatură** se vor depune exclusiv online și vor fi trimise pe adresa ccosmuta@yahoo.com, până cel târziu duminică, 25 octombrie, 2020, ora 20:00.

** Dosarul de candidatură va conține:

  1. Fișa candidatului – se descarcă de pe site
  2. Declarația - se descarcă de pe site
  3. Adeverință Secretariat (din care să reiasă că studentul este integralist și să apară media din ultimul semestru; pentru masteranzi sau doctoranzi anul I să apară media de la admitere)
  4. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare din universitatea pentru care aplică). În cazul în care candidatul nu deține un astfel de certificat, dosarul poate fi acceptat fără el, sub rezerva că, după procesul de selecție, va realiza o testare online pe portalul OLS și va obține punctajul necesar.
  5. C.V.
  6. Scrisoare motivațională

Pentru nivel Master și Doctorat  – un proiect de cercetare.

Anexă:

Lista universităților cu care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca are acorduri de colaborare Erasmus:

Universitatea

Domeniul

Univerzita Palackeho v Olomuc (Cehia)

Religion and Theology

Augustana Hochschule – Neuendettelsau (Germania)

Religion and Theology

Ludwig-Maximilians Universität München (Germania)

Religion

Institut Catholique de Paris (Franța)

Theology

University of Ioannina (Grecia)

Theology

Latvian Christian Academy (Letonia)

Religion and Theology/ Fine Arts

Katolicki Univwersytet Lubelski Jana Pawla II (Polonia)

Religion and Theology

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Polonia)

Theology

Academia di Belle Arti di Macerata (Italia)

Theology/ Fine Arts

NOTĂ:

Selecția anunțată se face în ideea normalizării din primăvara anului 2021 a situației în privința actualei pandemii de Coronavirus. Dacă va persista starea de urgență/alertă sau dacă va apărea un nou val de infectări, ne vom conforma reglementărilor de la momentul respectiv.