OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SELECȚIE ERASMUS

Actualizat în 22-11-2021
| Cuvinte cheie: ,

Joi, 25 noiembrie 2021, ora 12:30 va avea loc selecția pentru mobilități de studiu în cadrul Programului Erasmus+. La această sesiune de selecție pot participa candidați eligibili de la nivel licență, master și doctorat.

Amănunte legate de condițiile de participare la selecție, dosar etc se pot găsi: - pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php,
- sau informații la Pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța (cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro, tel. 0745 260 780).

Dosarele de candidatură* se vor depune exclusiv online și vor fi trimise pe adresa cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro, până cel târziu marți, 23 noiembrie, 2021, ora 20:00. Cei cu dosare depuse în termenul stabilit vor primi în cursul zilei de miercuri link-ul pentru participarea la interviul de selecție.

* Dosarul de candidatură va conține:

 • 1. Fișa candidatului – se descarcă de pe site
 • 2. Declarația - se descarcă de pe site
 • 3. Adeverință Secretariat (din care să reiasă că studentul este integralist și să apară media din ultimul semestru; pentru masteranzi sau doctoranzi anul I să apară media de la admitere)
 • 4. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare din universitatea pentru care aplică). În cazul în care candidatul nu deține un astfel de certificat, dosarul poate fi acceptat fără el, sub rezerva că, după procesul de selecție, va realiza o testare online pe portalul OLS și va obține punctajul necesar.
 • 5. C.V.
 • 6. Scrisoare motivațională
 • 7. Pentru nivel Master și Doctorat – un proiect de cercetare.

Anexă:

Lista universităților cu care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca are acorduri de colaborare Erasmus:

Universitatea - Domeniul

 • Univerzita Palackeho v Olomuc (Cehia) - Religion and Theology
 • Augustana Hochschule – Neuendettelsau (Germania) - Religion and Theology
 • Ludwig-Maximilians Universität München (Germania) - Religion
 • Institut Catholique de Paris (Franța) - Theology
 • University of Ioannina (Grecia) - Theology
 • Latvian Christian Academy (Letonia) - Religion and Theology/ Fine Arts
 • Katolicki Univwersytet Lubelski Jana Pawla II (Polonia) - Religion and Theology
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Polonia) - Theology
 • Academia di Belle Arti di Macerata (Italia) - Theology/ Fine Arts
 • Université de Fribourg (Elveția) - Theology

NOTĂ:

Selecția se face sub rezerva conformării la reglementările privitoare la pandemie din momentul plecării în mobilitate.