OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU și PRACTICĂ ERASMUS+ AN ACADEMIC 2022-2023 și vara anului 2021-2022

Actualizat în 13-05-2022
| Cuvinte cheie: ,

    Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează, în perioada 11-27 mai 2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și practică ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 și vara anului 2021-2022.

    La această selecție pot participa studenți înscriși la nivel L, M, D (licență, masterat și doctorat). Studentii în an terminal nu pot participa la selectie.


Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează  sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

Calendarul procesului de selecție este următorul:

12 mai 2022

Afișarea anunțului de selecție

12-24 mai 2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 24 mai 2022 la ora 13:00 )

18 mai 2022

Sesiune de consiliere a candidaților potențiali, în intervalul orar 13:00-14:00.

Participarea se va face prin platforma ZOOM, la următorul link: http://ot.ubbcluj.ro/, de unde se va intra pe sala virtuală Pr. lect. univ. dr. COSMUȚA COSMIN, folosind parola: orthodox, sau prin prezență fizică, în biroul 405.

24 mai 2022,

după ora 13:00

Comunicarea programării interviurilor de selecție

25 mai 2022, începând cu ora 13:00

Interviurile de selecție se vor derula online a în limba de studiu din cadrul universității partenere si/sau în limba engleză prin intermediul platformei ZOOM, la următorul link: http://ot.ubbcluj.ro/, de unde se va intra pe sala virtuală Pr. lect. univ. dr. COSMUȚA COSMIN, folosind parola: ortodox

25 mai 2022

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

26-27 mai 2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 27 mai 2022 la ora 13:00)

27 mai 2022,

După ora 14:00

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.


Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202022-2023.pdf

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarație pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.


Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%;
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru
 • Ramona Fader
 • Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța

Lista mobilităților de studiu Erasmus pentru studenți disponibile pentru anul universitar 2022-2023 poate fi consultată mai jos.

Lista mobilităților de practică Erasmus pentru studenți disponibile pentru anul universitar 2022-2023 poate fi consultată mai jos.


LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE MOBILITĂȚI DE STUDIU, AN ACADEMIC 2022-2023

TARA

COD ERASMUS

NUME UNIVERSITATE

DOMENIU

NR. LOCURI

NR. LUNI/LOC

 

NIVEL DE STUDIU CARE POATE APLICA (se va nota cu ”DA” nivelul de studiu care poate aplica pentru mobilitate la universitatea gazdă)

Limba de studiu

 

 

 

 

 

 

L

M

D

 

CZ

CZ OLOMOUC01

Univerzita Palackeho v Olomuci

Religion and theology / 0221

2

5

DA

DA

DA

EN

D

D MUNCHEN01

Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

Religion/221

1

6

DA

-

-

DE/EN

G

G IOANNIN01

University of Ioannina

Theology-0221

2

5

DA

-

-

EN

G

G IOANNIN01

University of Ioannina

Theology-0221

4

5

DA

DA

DA

EN

I

I MACERAT02

Academia di Belle Arti di Macerata

Theology, Artts/0221, 021

2

5

DA

-

-

EN

LV

LV JURMALA01

Latvian Christian Academy

Religion and theology/0221

2

5

DA

-

-

EN

LV

LV JURMALA01

Latvian Christian Academy

FineArts/0213

2

5

DA

-

-

EN

PL

PL LUBLIN02

Katolicki Univwersytet Lubelski Jana Pawla II

Religion and theology/0221

2

5

DA

-

-

EN

PL

PL WARSZAW07

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Theology/022

2

5

DA

-

-

EN

 • pot participa doar studenții care nu sunt în an terminal

LISTĂ INSTITUȚII PARTENERE MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ, VARĂ AN ACADEMIC 2021-2022

 

TARA

NUME INSTITUȚIE GAZDĂ

NR. LOCURI

NR. LUNI/LOC

 

NIVEL DE STUDIU CARE POATE APLICA (se va nota cu ”DA” nivelul de studiu care poate aplica pentru mobilitate la universitatea gazdă)

Limba de studiu

 

 

 

 

L

M

D

 

RS

Episcopia Ortodoxă Română a Daciei Felix

6

3 luni

 (Min.2 luni)

DA*

DA*

DA*

RO

-*pot participa doar studenții care nu sunt în an terminal