OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Documente cadre didactice

1. Documente necesare pentru obținerea Ordinului Rectorului

2. Formular de evaluare a lucrării de licență/disertație - la documente atașate

3. Formular de acord pentru susținerea publică a tezei de doctorat

 

Documente ataşate: