OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

DIACONIE ŞI TAUMATURGIE - Conferinţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Vineri, 09.11.2012 - Sambata, 10.11.2012

 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Conferinţa naţională „Diaconie şi Taumaturgie”

Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 2012

 

DOCUMENT FINAL

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în zilele de 9-10 noiembrie 2012 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lucrările conferinţei naţionale cu tema „Diaconie şi taumaturgie”.

Tematica propusă pentru această conferinţă este în armonie cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a desemna anul 2012 „Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”.

La lucrările conferinţei au fost invitaţi ierarhi, profesori de teologie şi cercetători în domeniu, din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă şi Romano-Catolică din ţară.

În cadrul sesiunii inaugurale, au luat cuvântul: Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, PC Părinte Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, care a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Vasile, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi PC Părinte Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Programul evenimentului a inclus şase sesiuni de comunicări, primele două dintre acestea fiind în plen, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, iar celelalte patru fiind organizate pe două secţiuni tematice: Diaconie (în sala Nicolae Colan a Facultăţii de Teologie Ortodoxă) şi Taumaturgie (în Aula Nicolae Ivan a Facultăţii de Teologie Ortodoxă). Lucrările s-au desfăşurat conform programului anexat prezentului document.

În decursul evenimentului, discuţiile au pornit de la conştientizarea stării actuale a societăţii şi a Bisericii. S-a remarcat faptul că postmodernitatea trece printr-un timp critic la baza căruia stă însăşi criza umanităţii, provocată de cotitura antropologică de la începutul secolului XX. Această cotitură presupune pierderea dimensiunii transcendentale a existenţei umane, Dumnezeu Însuşi devenind, pentru omul postmodern, o idee, nu o Persoană. În această situaţie de criză existenţială, Biserica nu trebuie să asume o postură moralizatoare la adresa omului modern, ci să revigoreze imaginea creştină a omului la nivel existenţial, redefinind omul ca entitate relaţională.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor conferinţei, participanţii s-au regăsit în unitate de gândire cu privire diaconie şi taumaturgie, ca unele ce sunt fundamentate biblic şi sunt rodul unei vieţi liturgice autentice, trăită efectiv. Diaconia şi taumaturgia Bisericii sunt produsul conştiinţei liturgice vii, care dă naştere atât conştiinţei misionare, cât şi conştiinţei caritative.

S-au aprofundat foarte serios aspectele vindecării omului întreg, iar pentru actul filantropic contemporan, s-a reiterat reperul fundamental al activităţii Sfântului Vasile cel Mare care, peste veacuri, este un autentic model de taumaturgie prin diaconie, izvorâte din viaţa liturgică a Bisericii.

Comunicările au suscitat discuţii tematice ample şi chiar unele propuneri cu caracter mai aplicat în sfera dimensiunii sociale a activităţii Bisericii.

 

I.       Sinteză tematică: DIACONIE

1.      Viaţa liturgică este esenţială pentru zidirea comunităţii şi a iniţierii actului diaconal, deoarece diaconia nu este altceva decât expresia solidarităţii Bisericii cu toţi oamenii, mai ales cu cei aflaţi în nevoi şi suferinţă, pentru învingerea nedreptăţii care stă la baza sărăciei. Dimensiunea teologic-liturgică a actului diaconal săvârşit de Biserică o distinge de actul diaconal al Statului, fiind exercitarea funcţiei sale profetice asupra lumii.

2.      S-a prezentat o perspectivă istorică amplă asupra diaconiei în plan universal şi multireligios/multiconfesional. Astfel, s-a remarcat slujirea diaconală a Bisericii încă din epoca creştinismului primar, slujire care a depăşit graniţele religioase în sensul în care comunităţile creştine ofereau sprijin iudeilor şi păgânilor. Astfel, chiar dacă asistenţa socială nu a fost un produs original al creştinismului, Biserica a asumat această misiune cel mai intens, punând-o în relaţie cu învăţătura evanghelică: „Dacă aţi făcut acestora... Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40)

3.      Biserica Ortodoxă Română a susţinut întotdeauna activitatea social-filantropică, funcţionând instituţii specializate de asistenţă socială începând cu secolul al XVI-lea şi până în prezent.

 

II.    Sinteză tematică: TAUMATURGIE

 

Dumnezeu este Cel care aduce tămăduirea

4.      În toate acţiunile de manifestare taumaturgică, omul este numai intermediarul unei lucrări divine. Dumnezeu Însuşi este Cel care aduce tămăduirea, vindecările care se întâmplă în Biserică fiind o anticipare a Împărăţiei lui Dumnezeu.

5.      Lucrarea Sa vindecătoare poate fi observată încă din Vechiul Testament, unde există premergeri ale actelor misterice tămăduitoare ale Noului Legământ, precum şi ale Bisericii încă din faza primară a sa, în care ungerea sacramentală era binecunoscută.

 

Taina Sfântului Maslu

6.      Taina Maslului ca expresie a diaconiei caritative a Bisericii faţă de cei bolnavi este o rostire de cuvinte cu forţă tămăduitoare. Taina Maslului trebuie însoţită de pareneză pentru că starea sufletească bolnavului îl face pe acesta mai receptiv la mesajul tainic al Bisericii.

7.      Taina Sfântului Maslu reiterează iconomia mântuirii împlinite în Iisus Hristos, iar pe de altă parte, reiterează un mod al existenţei în Împărăţia lui Dumnezeu, în care noi intrăm într-o stare de pocăinţă, pentru a trece, apoi, în planul exprimării doxologice.

8.      Taina şi frumuseţea creştinismului rezidă în faptul că Hristos Însuşi este aproapele nostru, iar milostivirea atotcuprinzătoare a lui Dumneezeu – care include milă, îndurare, bunăvoinţă, iertare, bunătate, blândeţe, dărnicie - apare exprimată pregnant în textele Sfântului Maslu.

 

Calea vindecării în Biserică

9.      Biserica Ortodoxă susţine cu fermitate importanţa participării la sfintele slujbe ale Bisericii, nu doar la Sfânta Taină a Maslului, ci la tot ansamblul actelor liturgice eclesiale pentru vindecarea bolnavului. Este necesară redescoperirea puterii tămăduitoare a ansamblului slujbelor Bisericii, precum şi realizarea echilibrului dintre Liturghie, diaconie şi filantropie, astfel încât activitatea caritativă să nu pună în umbră mesajul central al Bisericii, acela că preocuparea principală a fiecărui credincios trebuie să fie destinul său eshatologic.

10.  Pocăinţa este un punct esenţial al vindecării, iar vindecarea primită prin Sfintele Taine se adresează omului în integralitatea fiinţei sale.

11.  În paralel cu participarea la viaţa liturgică, Biserica Ortodoxă îi încurajează pe cei suferinzi la urmarea unui tratament medical adecvat, din credinţa că medicina şi tot ceea ce implică aceasta este lăsat de Dumnezeu, Vindecătorul trupurilor şi al sufletelor noastre.

12.  Lucrarea Bisericii trebuie să se orienteze înspre conştientizarea bolnavilor de diferenţa care există între confruntarea bolii şi asumarea bolii, cea din urmă fiind o reflectare a unei conştiinţe creştine profunde care înţelege Taina Crucii şi logica Învierii. Din perspectivă spirituală, suferinţa şi boala pot fi folositoare, pentru că în orice suferinţă umană este prezent Hristos. Suferinţa, odată asumată, este revelatorie – şi poate fi chiar o teofanie – care va fi folosită ca îndreptăţire la Judecata finală.

13.  Din paleta elementelor cu funcţie taumaturgică de care dispune Biserica face parte şi expresia iconografică. Icoana este o cale de vindecare, un exemplu concret fiind reprezentările Sfinţilor Doctori fără de arginţi ne însoţesc într-un demers spiritual de vindecare.

 

Relaţionarea cu aproapele aflat în suferinţă

14.  Bolnavul este un templu al Duhului Sfânt, convingere care generează un anumit tip de atitudine faţă de acesta, atât din partea personalului medical, cât şi din partea personalului religios. Actul îngrijirii bolnavilor trebuie să fie realizat de personalul religios în strânsă colaborare cu personalul medical, astfel încât pacienţii să beneficieze de un tratament holistic, în care se îmbină preocuparea pentru vindecarea trupească cu consilierea spirituală, orientată înspre vindecarea sufletească.

15.  Conştiinţa eclesială exprimată prin actul terapeutic evidenţiază comuniunea cu Dumnezeu şi cu aproapele. Această conştiinţă determină abordarea personală a bolnavului, astfel încât să nu fie tratată boala, ci pacientul, în contextul întregii sale experienţe de viaţă. Relaţia interpersonală şi comunicarea vie facilitează raportarea noastră cu multă iubire la aproapele aflat în suferinţă, prin care acesta iese din anonimat ne apare ca persoană destinată existenţei veşnice.

16.   Îngrijirea bolnavilor nu trebuie să se rezume la actele efective de tratament sau consiliere, ci la asumarea suferinţei celuilalt, la compasiune, la încredinţarea celui suferind de iubirea şi de starea noastră comunională, ceea ce poate realiza în chip eficient vindecarea, astfel realizându-se taumaturgia prin diaconie.

 

III.PROPUNERI CU CARACTER APLICATIV

 

17.  Timpul în care trăim impune Bisericii oferirea unor răspunsuri la marile probleme ale contemporaneităţii, şi chiar apărarea învăţăturii de credinţă şi a adevărurilor pe care le propovăduieşte. Pentru realizarea acestui lucru, este necesară pregătirea unei elite a apologeţilor, specializaţi pe diferite direcţii şi capabili să răspundă la marile probleme actuale.

18.  Biserica şi şcolile de teologie trebuie să se concentreze pe pregătirea personalui specializat pe activitatea specifică îngrijirii bolnavilor, această pregătire incluzând perioada de studii universitare, dar, în egală măsură, programe de întâlniri periodice ale personalului religios care deja activează în spitale. Biserica trebuie să se asigure de profilul moral-profesional adecvat al personalul implicat în astfel de activităţi.

19.  S-a formulat necesitatea dezvoltării şi a implementării unui program catehetic mult mai aplicat, orientat înspre oferirea unor răspunsuri credibile la variile suferinţe ale contemporaneităţii.

20.  În zona tematică a diaconiei şi taumaturgiei, s-a propus promovarea mai intensă a lucrărilor celor mai importanţi autori specializaţi pe domeniu, precum Hierotheos Vlachos sau Dmitri Avdeev în facultăţile de teologie, în acest fel asigurându-se profesionalismul personalului care va fi implicat în asistarea bolnavilor.

21.  Se recomandă redescoperirea şi revalorizarea rolului voluntariatului în domeniul social-filantropic, deoarece Biserica Ortodoxă, dacă rămâne pe o poziţie singulară în direcţia implicării sociale, nu are forţa de a răspunde tuturor problemelor existente.

22.  Se conştientizează şi se are în vedere necesitatea dezvoltării unei viziuni sociale coerente a Bisericii, viziune care să fie ancorată în realităţile contemporane, şi care să constituie fundamentul implicării sociale a structurilor eclesiale. Un prim pas în acest sens ar putea fi valorificarea volumului considerabil de materiale tematice dezvoltate în cursul acestui an dedicat de Sfântul Sinod Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. De asemenea, seria de 11 volume „Medicii şi Biserica” (apărute la Editura Renaşterea, Cluj-Napoca) poate constitui o componentă a bazei teoretice pentru implicarea socială a Bisericii.

23.  S-a formulat propunerea ca, pe viitor, să fie organizate congrese de teologie la nivelul patriarhiei, prin rotaţie, de către centrele mitropolitane, urmând ca ideile să fie redactate într-un document final, care să fie promovat la nivelul Sinodului şi al întregului învăţământ teologic universitar.

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 • Vineri, 9 Noiembrie 2012
8.00 - 10.00
 •  
 • Sfânta Liturghie arhierească – Centrul de îngrijiri paliative ,,Sfântul Nectarie”, str. Fabricii de zahăr, nr. 5 – slujeşte PS Vasile Someşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

10.00-10.30

 • Inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative ,,Sfântul Nectarie”

 

 

 

10.30-12.00

 • Deschiderea inaugurală:
 • IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului
 • Pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu,Cuvântul de binecuvântare din partea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 • PS Petroniu, Episcopul Sălajului
 • PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului
 • Sesiunea I
 • Moderator: Pr. prof.  dr. Vasile Stanciu,
 • Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • IPS Andrei Andreicuţ,
 • Sănătatea – echilibru fragil între forţele vieţii şi forţele morţii (20 min.)
 • Conf. dr. Radu Preda,
 • Implicarea socială a Bisericii sau limitele secularizării (20 min.)
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Discuţii
 • Pauză 15 Minute

12.15-13.30

 • Sesiunea II
 • Moderatori: Prof.dr. Pavel Chirilă şi Pr.conf.dr. Ştefan Iloaie
 •  
 • Pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu,
 • Teze pentru o filantropie modernă. (20 min.)
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova
 •  
 • Prof.dr. Pavel Chirilă,
 • Titlu rezervat (20 min.)
 • Centrul Medical NATURALIA
 •  
 • Discuţii

 

 

 

 • Sesiunea I

 

 • Secţiunea TAUMATURGIE
 • (Sala Nicolae Ivan)
 • Secţiunea DIACONIE
 • (Sala Nicolae Colan)

16.00-17.30

 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Aurel Pavel
 • Pr. conf. dr.Teofil Tia
 • Pr. prof.  dr. Valer Bel Dimensiunea vindecătoare a misiunii Bisericii; (20 min.)
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. prof.  dr. Viorel Sava,
 • Taina suferinţei şi tainele vindecării,
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
 •  
 • Discuţii
 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu
 • Pr. lect. dr. Gabriel Gârdan
 • Pr. prof.  dr. Emil Jurcan,
 • Teodiceea suferinţei într-o exprimare inter-religioasă.
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia
 • Pr. prof.  dr. Ioan Chirila, Transcendeţă şi tămăduire,
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 •  
 • Discuţii

 

 • Pauză 15 Minute

17.45-19.00

 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Valer Bel
 • Pr. asist. dr. Dinu-Grigore Moş
 • Pr.prof.dr. Aurel Pavel,
 • Terapia bolilor mintale şi provocările pe care le ridică pentru Biserica Ortodoxă
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Prof. dr. Mihaela Palade,
 • Puterea tămăduitoare a icoanei ortodoxe
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti,
 •  
 • Discuţii
 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Emil Jurcan
 • Prof. dr. Mihaela Palade
 • Pr. lect.  dr. Daniel Buda,
 • Diaconie şi taumaturgie în Antiohia celei de-a doua jumătăţi a secolului al IV-lea,
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Pr. conf.  dr. Liviu-Nicolae JitianuSacramentele în criză? O abordare critică a teologie sacramentelor în post-modernitate,
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Discuţii

 

   
 
 • Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012

9.00- 11.00

 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Viorel Sava
 • Conf. dr. Adrian Lemeni
 • Pr. prof.  dr. Vasile Stanciu Milostivirea lui Dumnezeu – darul vindecător al Tainei Sfântului Maslu;
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. prof.  dr. Stelian Tofană,
 • Taina Sfântului Maslu în viaţa liturgică a primilor creştini. Mărturii biblice
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Conf.  dr.  Cristinel Ioja,
 • Pocăinţa - premisă a vindecării în Taina Sfântului Maslu
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad
 • Pr. lect. dr. Ioan Bizău,
 • Rugăciunile pentru bolnavi în documentele liturgice ale Bisericii primare
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. conf.  dr. Dorel Man,
 • Dinamica cultului public prin Sfânta Taină a Maslului
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. lect. dr. Mircea Oros, Semnificaţii duhovniceşti în rânduiala liturgică a Tainei Sfântului Maslu
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 •  
 • Discuţii
 • Moderatori:
 • Pr.lect.dr. Cristian Sonea,
 • Dr. Nicolae Turcan
 • Prof.  dr. Mircea Gelu Buta,
 • Posibile capcane teologice în relaţia dintre statul secular şi diaconia creştină
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. prof.  dr. Ioan-Vasile Leb,  Alexandru Filipaşcu – martir în temniţele comuniste
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. lect  dr. Gabriel Viorel Gârdan,
 • Diaconia porneste de la altar. Wilhelm Loehe si dimensiunea misionara a diaconiei,
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Asist. dr. Ciprian Toroczkai,
 • Între agresivitate și iubire: citindu-l pe Konrad Lorenz din perspectiva Părinţilor pustiei;
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Pr. dr. Bogdan Ivanov ,
 • Europa Reformei si angajamentul social al Bisericilor
 • Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,
 •  
 • Discuţii

 

 • Pauză 30 Minute

11.30-13.00

 • Moderatori:
 • Pr. prof. dr. Stelian Tofană
 • Conf. dr.  Cristinel Ioja
 • Conf.  dr. Adrian Lemeni,
 • Cauze şi remedii ale bolilor din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului therapeutic
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti
 • Dr. Dacian But-Căpuşan,
 • Taina Sf. Maslu în mărturisirile de credinţă ale secolelor al XVI-lea - al XVII-lea
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. lect.  dr. Filip Albu,
 • Hristos – Tămăduitorul în Omiliile de la Matei ale Sfântului Ioan Hrisostom
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad
 • Pr. prof. dr. Liviu Vidican-Manci,
 • Dimensiunea tămăduitoare a cuvântului.  Pareneză la Sfântul Maslu
 • Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Cluj-Napoca
 • Conf.  dr. Marcel Munteanu, Sfinţii Doctori fără de arginţi în Tradiţia Bisericii Ortodoxe şi iconografia lor
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Arhim. conf.  dr. Teofil Tia, Psihoterapia Pastorală teologie practică a vindecării psiho-somatice şi duhovniceşti - Abordarea suferinţei în lucrarea pastorală a Bisericii.
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Discuţii

 

 • Moderatori:
 • Pr.prof.dr. Ioan-Vasile Leb
 • Asist.dr. Ciprian Toroczkai
 •  Dr. Nicolae Turcan,
 • Filosofia creştină a bolii
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr.conf.dr. Ştefan Iloaie,
 • Compasiune  comuniune  iubire. Responsabilitatea pentru îngrijirea bolnavilor
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. asist. dr. Dinu-Grigore Moş,
 • Teologia bolii - cazuri extreme (dreptul Iov, orbul din naştere, boala psihică)
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Pr. lect.  dr. Răzvan Stan,
 • Sensul suferinţei la Sfântul Maxim Mărturisitorul
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova
 • Pr. lect.  dr. Cristian Sonea,
 • Diaconia creştină – aspect al misiunii Bisericii
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Discuţii

 

13.00-14.00

 • Sesiune finală: Elaborarea documentului simpozionului

Ultimele evenimente: