Bistrita 2018

Bistrita 2018

   

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

    

Sesiune de comunicari 2018

Sesiune de comunicari 2018

   

Consultația Teologică 2018

Consultația Teologică 2018

   

Examen Disertație

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA IULIE 2018

 • 25-28 iunie - înscrieri 
 • 3 iulie - susținere disertații
 • 4 iulie - depunerea Jurământului

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diploma de licență (pentru absolvenții UBB) (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 8. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 9. copie carte de identitate

    Pentru absolvenții cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate decât UBB sunt necesare următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 2. diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)

Documente ataşate:

Anunțuri: