OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

Examen Disertație

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2017

 • 23-28 iunie - înscrieri (de luni până vineri)
 • 4 iulie - susținere lucrări disertație
 • 5 iulie - depunerea Jurământului

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diploma de licență (pentru absolvenții UBB) (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 8. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 9. copie carte de identitate

    Pentru absolvenții cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate decât UBB sunt necesare următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 2. diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)

Documente ataşate:

Anunțuri: