OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen Disertație

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA FEBRUARIE 2020

 • 10-14 februarie 2020 – înscrieri
 • 18 februarie 2020 – susținerea lucrărilor de disertație

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA IULIE 2019

 • 24-28 iunie - înscrieri 
 • 2 iulie - susținere disertații
 • 3 iulie - depunerea Jurământului

REGULAMENT EXAMENE FINALIZARE STUDII

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diploma de licență (pentru absolvenții UBB) (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 8. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 9. copie carte de identitate

    Pentru absolvenții cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate decât UBB sunt necesare următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)
 2. diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie conformă cu originalul sau copie legalizată)

Documente ataşate:

Anunțuri: