OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen licență

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, an universitar 2020-2021

Sesiunea IULIE

 • Inscrieri 22-24 iunie
 • 28 .06.2021 – Proba scrisă, toate specializările nivel Licenţă
 • 30.06.2021 susţinerea disertaţiilor
 • 01.07.2021 iulie sustinerea licentelor
 • 02 07 2021 iulie jurământ

SESIUNEA SEPTEMBRIE

 • Inscrieri 30-31 august
 • 01 .09.2021 – Proba scrisă, toate specializările nivel Licenţă
 • 02.09.2021 sustineri licente si disertatii, Juramant

REGULAMENTE EXAMENE FINALIZARE STUDII


ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. Diplomă de bacalaureat  și foaie matricolă în ORIGINAL şi COPIE legalizată;
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. certificat de competenţă lingvistică;
 8. lucrarea de licenţă semnată de către coordonator + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 9. copie carte de identitate
 10. Lucrarea practică (pentru specializarea Artă Sacră)

 

Documente ataşate: