Simpozionul Internațional Euharistie, Spovedanie, Martiriu - 3-6 noiembrie 2014

Simpozionul Internațional Euharistie, Spovedanie, Martiriu - 3-6 noiembrie 2014

Simpozionul Internațional Euharistie, Spovedanie, Martiriu - 3-6 noiembrie 2014

Deschiderea anului universitar 2014/2015

Deschiderea anului universitar 2014/2015

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2014/2015

Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie

Funcții de conducere: Director de departament
Funcții administrative: Membru în Biroul Consiliului Profesoral, Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului

Domenii de competență:

Teologie morală, Bioetică, Spiritualitate ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Morală şi contemporaneitate

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: