OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie

Funcții de conducere: Director de departament
Funcții administrative: Membru în Biroul Consiliului Profesoral, Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului

Domenii de competență:

Teologie morală, Bioetică, Spiritualitate ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Morală şi contemporaneitate

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: