OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru

Funcții de conducere: Prodecan
Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Limba greacă biblică şi patristică, Istorie bisericească universală, Literatură patristică, Teologie politică

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: