OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Prof. univ. dr. Constantin Măruţoiu

Domenii de competență:

Chimia materialelor constituente ale operelor de artă, Expertizarea ştiinţifică a operelor de artă, Chimia analitică, Cromatografie, Analiza substanţelor toxice, Analiza poluanţilor din mediu, Sinteza şi caracterizarea fazelor staţionare utilizate în cromatografia de lichide

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: