OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea

Funcții de conducere: Prodecan

Domenii de competență:

Misiologie şi ecumenism, Ştiinţa confesiunilor, Teologie şi cultură

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: