OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea

Funcții administrative: Membru în Biroul Consiliului Profesoral, Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Misiologie şi ecumenism, Ştiinţa confesiunilor, Teologie şi cultură

Discipline predate:

  • Misiologie ortodoxă I
  • Misiologie ortodoxă II
  • Misiologie ortodoxă III
  • Misiologie ortodoxă IV
  • Religie și societate
  • Paradigme misionare contemporane
  • Emigrație și convertire. Consilierea pastorală a emigranților și convertiților la ortodoxie
  • Introducere în teologia dialogului creștin

Publicații:

Preocupări de cercetare: