Bistrita 2018

Bistrita 2018

   

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

    

Sesiune de comunicari 2018

Sesiune de comunicari 2018

   

Consultația Teologică 2018

Consultația Teologică 2018

   

Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea

Funcții de conducere: Prodecan
Funcții administrative: Membru în Biroul Consiliului Profesoral, Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Misiologie şi ecumenism, Ştiinţa confesiunilor, Teologie şi cultură

Discipline predate:

  • Misiologie ortodoxă I
  • Misiologie ortodoxă II
  • Misiologie ortodoxă III
  • Misiologie ortodoxă IV
  • Religie și societate
  • Paradigme misionare contemporane
  • Emigrație și convertire. Consilierea pastorală a emigranților și convertiților la ortodoxie
  • Introducere în teologia dialogului creștin

Publicații:

Preocupări de cercetare: