OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. conf. univ. dr. Grigore - Dinu Moş

Funcții administrative: Membru în Consiliul Departamentului

Domenii de competență:

Teologie fundamentală şi dogmatică, Teologie şi spiritualitate, Teologie şi ştiinţă

Discipline predate:

Teologie Dogmatică

Publicații:

  1. Ortodoxie și Occident. Problema influențelor eterodoxe în teologia ortodoxă, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, 444p.
  2. Asumarea transcendentală a vinei. Eseu despre transmiterea păcatului strămoșesc, Editura EIKON, Colecția Universitatis, Cluj Napoca, 2013, 180p.

Preocupări de cercetare:

Cosmologie și antropologie; Eshatologie; Teologie și știință; Problematica ateismului contemporan.