OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Arhim.prof.univ.dr. Teofil Tia

Funcții de conducere: Decan
Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

  • Psihologie Pastorală
  • Sociologie Pastorală
  • Pedagogie Pastorală
  • Psihoterapie Pastorală
  • Antropologie Pastorală

Plan managerial decan 2020-2024


Specializare doctorat:

Teologie Pastorală

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: