Bistrita 2018

Bistrita 2018

   

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

PĂSTORITUL ÎN CREDINȚE, DATINE, ZICĂTORI, POVERBE...

    

Sesiune de comunicari 2018

Sesiune de comunicari 2018

   

Consultația Teologică 2018

Consultația Teologică 2018

   

Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu

Funcții de conducere: Decan
Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Muzica bisericească din Transilvania, Istoria muzicii bisericeşti din România, Tipic şi ritual bisericesc, Dirijare corală, Compoziţie şi armonie, Imnografie şi bizantinologie

Specializare doctorat:

Muzică bisericească şi Ritual

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: