Concert facultate 2018

Concert facultate 2018

   

Concert Ecumenic 2018

Concert Ecumenic 2018

  

Concert Catedrala 2018

Concert Catedrala 2018

  

Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu

Funcții de conducere: Decan
Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Muzica bisericească din Transilvania, Istoria muzicii bisericeşti din România, Tipic şi ritual bisericesc, Dirijare corală, Compoziţie şi armonie, Imnografie şi bizantinologie

Specializare doctorat:

Muzică bisericească şi Ritual

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: