OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Școala doctorală

     Şcoala Doctorală de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi-a început activitatea în anul universitar 1998-1999, primul îndrumător de doctorat fiind Pr. prof. univ. Ioan Ică sr. În decursul anilor, activitatea Şcolii Doctorale s-a diversificat, ajungând, în anul universitar 2013-2014, la opt specializări.

    Începând cu anul universitar 2007-2008, Şcoala Doctorală de Teologie poartă numele marelui dogmatist Isidor Todoran. În acelaşi an, studenţilor-doctoranzi li s-a pus la dispoziţie o sală de documentare în care, prin efortul unor cadre didactice şi al câtorva doctoranzi, s-au pus bazele unei biblioteci cu cărţi şi reviste de specialitate utile studiilor doctorale.

    Doctoranzii desfăşoară proiecte de cercetare pe teme de maximă actualitate, relevante pentru dialogul interconfesional şi interreligios contemporan. Din 2008, în fiecare an se desfăşoară în cadrul Facultăţii sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participarea unor doctoranzi de la alte facultăţi din ţară şi din străinătate. Rezultatul acestor manifestări ştiinţifice a constat în apariţia a trei volume de studii, unul fiind în curs de apariţie.

 

  • Directorul Școlii Doctorale:  Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb
  • E-mail: lebioan@yahoo.com