OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Artă Sacră – conservarea,restaurarea și crearea bunurilor culturale

Competențe generale / profesionale:

  • Competenţe profesionale
  • Cunoașterea și utilizarea tehnicilor moderne de investigare a operei de artă și de realizare a expertizei științifice a acesteia.
  • Cunoașterea și aplicarea teoriilor, tehnicilor și metodologiilor avansate de conservare și restaurare a bunurilor culturale.
  • Cunoașterea și utilizarea structurilor canonice și plastice ale icoanei bizantine.

Competențe specifice / transversale:

  • Cunoașterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare mărturisirii credinței ortodoxe prin actul artistic.
  • Cunoașterea aprofundată a spiritualității bizantine.
  • Capacitatea alcătuirii unei sinteze doctrinare și de cultură generală. 

Statutul profesional:

    Pictor, restaurator de opere de artă și monumente istorice, muzeograf, creator de artă religioasă, custode de colecții de artă religioasă, conservator pentru bunuri culturale, arhivist; profesor de desen și educație plastică; consultant științific pentru instituțiile interesate de valorificarea științifică și/sau artistică a domeniului creației ecleziastice; poate ocupa diverse funcții în administrația bisericească centrală și locală*.