OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Bioetică – Morală, Etică şi Deontologie

Competențe generale / profesionale:

  • Cunoaşterea fundamentării biblice a discursului etic.
  • Cunoaşterea realităților legate de populații vulnerabile și de aplicare a unor soluții concrete cu privire la acestea.
  • Capacitatea alcătuirii unori sinteze doctrinare, morale şi deontologie fundamentate pe învățătura de credință creștină.

Competențe specifice / transversale:

  • Cunoaşterea și utilizarea metodelor din domeniul managementului serviciilor medico-sociale.
  • Cunoașterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare actului apologetic și filantropic-diaconal.
  • Capacitatea de conducere a acţiunilor filantropice.

Statutul profesional:

Inspector social, șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere, inspector culte, asistent social în servicii publice și neguvernamentale, referent social, funcționar public în administrația publică locală, județeană sau centrală, asistent comunitar, asistent familial, mediator, poate ocupa diverse funcții în administrația bisericească centrală și locală*.

* Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.