OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Consiliere pastorală şi asistenţă psiho-socială

Competențe generale / profesionale:

  • Cunoașterea și înțelegerea modelelor teoretice și strategiilor caracteristice activității de mediere a conflictelor.
  • Cunoașterea și înțelegerea fundamentelor și principiilor consilierii de tip REBT.
  • Cunoașterea principiilor cercetării psihologice fundamentale și aplicative în domeniul consilierii de tip REBT cu persoane religioase.
  • Cunoașterea formulărilor dezvoltate ale învățăturii de credință ortodoxă, fundamentate scripturistic și patristic.

Competențe specifice / transversale:

  • Cunoașterea competențelor teologice de abordare pastoral-duhovnicească necesară contextului religios contemporan.
  • Cunoaşterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare mărturisirii credinței în societatea contemporană.
  • Cunoașterea competențelor teologice și  de abordare interdisciplinară necesare în contextul reconfigurării religioase a contemporaneității.

Statutul profesional:

Consilier vocațional, consilier mediator, consilier culte*.

*Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.