OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

Competențe generale / profesionale:

  • Capacitatea alcătuirii unei sinteze a doctrinei Bisericii Ortodoxe.
  • Cunoaşterea și interpretarea dezvoltată a elementelor esențiale din istoria bisericească și din domeniul doctrinar.
  • Capacitatea alcătuirii unei sinteze a istoriei Bisericii Ortodoxe Române și relaționarea cu istoria bisericească universală.
  • Cunoaşterea elementelor definitorii referitoare la încercările de refacere a unității Bisericii și la identificare punctelor doctrinare
  • comune.
  • Capacitatea de realizare și utilizare specială a conexiunilor dintre: textul biblic, dogmatică, patristică și istoria bisericească.

Competențe specifice / transversale:

  • Cunoaşterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare activității în domeniul hermeneutic, apologetic și eclesial-istoric.
  • Cunoașterea competențelor teologice și de abordare interdisciplinară necesare în contextul reconfigurării religioase a contemporaneității.
  • Capacitatea alcătuirii unei sinteze doctrinare și de cultură generală.

Statutul profesional:

Consilier eparhial, consilier patriarhal, inspector patriarhal, inspector eparhial, mitropolit, patriarh, secretar Cancelaria Patriarhală, vicar, vicar-administrativ patriarhal, vicar-administrativ eparhial*.

* Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.