OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste(creștinism, iudaism, islam)

Competențe generale / profesionale:

 • Clasificarea cadrului istoric și teologic în cercetarea religiilor umanității
 • Formularea paradigmelor și orientărilor actuale în materie de istorie a religiilor și de teologie comparată.
 • Interpretarea datelor privind biografiile acestor marilor lideri religios în comparație cu personalitatea divino-umană a lui Hristos.
 • Expunerea cadrului geo-politic şi religios în analiza diferitelor contexte religioase.
 • Prezentarea doctrinei creștine ortodoxe în contextul unei teologii de comparație cu marile gândiri religioase.
 • Interpretarea dogmelor, învățăturilor, conceptelor şi afirmațiilor teologice, în context interconfesional interreligios și intercultural
 • Prezentarea unei istorii a dialogului interreligios, ecumenic
 • Cunoașterea celor mai importante curente, strategii și metode de dialog inter-religios și inter-creștin

Competențe specifice / transversale:

 • Dezvoltarea interesului pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • Inițierea în managementul proiectelor trans disciplinare cu caracter științific
 • Dezvoltarea capacității de a integra conținuturile programului în situații sociale diverse
 • Cultivarea unei atitudini de respect față de valorile morale și religioase în contexte eterogene din punct de vedere religios și confesional.
 • Formarea deprinderii de a lectura în cheie teologică contextul geopolitic actual și de a oferi soluții adaptate la contextelor politice și religioase specifice.