OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pastorație și viață liturgică

Competențe generale / profesionale:

  • Capacitatea de analiză și interpretare a rolului Liturghiei, Tainelor și Ierurgiilor în comunitatea de credință din care face parte sau în comunitatea pastorală.
  • Aplicare metodelor pastorale specifice lumii postmoderne pentru dezvoltarea comunităților parohiale și sporirea confortului emoțional, spiritual și duhovnicesc al credincioșilor
  • Gestionarea din punct de vedere administrativ și canonic a comunității parohiale, gestiunea financiară parohială și a bunurilor bisericești pentru dinamizarea misionar pastorală a parohiei și a proiectelor social-filantropice, culturale, misionare și duhovnicești.
  • Conferirea suportului duhovnicesc, afectiv-emoțional și spiritual oamenilor aflați în criză sufletească sau în derută din comunitățile lor de credință sau din comunitățile parohiale

Competențe specifice / transversale:

  • Aplicarea metodelor de terapie pastorală pentru consultarea, consilierea și medierea în momentele de criză spirituală și afectiv- emoțională
  • Cunoașterea importanței respectării și dezvoltării valorilor morale și etice în context eterogene din punct de vedere religios și confesional
  • Utilizarea practicilor misionar-pastorale și liturgice pentru a forma duhovnicește pe membrii diverselor comunități sociale(parohia, școala, centre sociale și alte tipuri de comunități)
  • Lecturarea și discernerea din punct de vedere spiritual problemele cu care se confruntă societatea contemporană și a oferi soluții viabile și de durată în comunitățile lor de credință sau în diferite diverselor comunități sociale (parohia, școala, centre sociale și alte tipuri de comunități)
  • Identificarea mecanismele de fortificare a dorinței oamenilor de a-și schimba în bine viața, de a adera la valori autenticele, de a- și remodela destinul în funcție de principiile constructive ale spiritualității creștine în comunitățile lor de credință sau în diferite diverselor comunități sociale (parohia, școala, centre sociale și alte tipuri de comunități)

Statutul profesional:

Eclesiarh, secretar eparhial,  stareț, stareță

* Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.