Conferința Internațională 2018

Conferința Internațională 2018

  

Deschidere an 2018

Deschidere an 2018

   

Formulare

  1. Model cerere cămin - în documente atașate
  2. Cerere pentru aprobarea titlului lucrării de licență - în documente atașate

Pentru burse sociale

  1. Formular cerere bursă socială
  2. Model de declarație pe proprie răspundere (pentru bursele de ajutor social)
  3. Formular verificare conformitate dosar burse sociale
  4. Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale

Documente ataşate: