OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Formulare

  1. Model cerere cămin - în documente atașate
  2. Cerere pentru aprobarea titlului lucrării de licență - în documente atașate

Pentru burse sociale

  1. Formular cerere bursă socială
  2. Model de declarație pe proprie răspundere (pentru bursele de ajutor social)
  3. Formular verificare conformitate dosar burse sociale
  4. Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale

Documente ataşate: