OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Taxe

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 este dupã cum urmeazã :

Nivel licenţã

         Anul I                                    2.500 lei

         Anul II                                   2.500 lei

         Anul III                                 2.500 lei

         Anul IV                                 2.500 lei

Nivel master

        Anul I                                    3.000 lei

        Anul II                                   3.000 lei

Temenele limită de încasare ale celor 4 rate ale taxei de şcolarizare se eşalonează astfel:

                  Rata I                           15 octombrie 2019

                  Rata II                          05 decembrie 2019

                  Rata III                        15 martie 2020 

                  Rata IV                        15 mai 2020

Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

La facultate, taxele se încasează de către administratorul şef de facultate în zilele de :

                   Luni                              orele 9-12

                   Vineri                           orele 9-12

Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare a studenţilor care urmează a II –a specializare sau a II-a facultate în UBB, pentru anul universitar 2019-2020, se depun în între 01-12 octombrie 2019, însoţite de o adeverinţă de sau copie după o diplomă.            

Studenţii care îşi achită taxele la oficiile poştale, sunt obligaţi să prezinte copia după chitanţă la secretariat sau la administratorul şef de facultate. Pe chitanţă să apară următoarele: 

 • UBB-Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • CF 4305849
 • IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX
 • B.N. TREZORERIA CLUJ
 • Specificaţia : felul taxei        
Anunțuri: 
 • Actualizat în 05-05-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, taxe

  DEBITORI TAXE EXAMENE RESTANTE, DEBITORI TAXE DE SCOLARIZARE

    Semestrul II (2019-2020)

  Taxele pentru examenele restante se plătesc prin aplicația Academic Info (secțiunea taxe) până la data de :

  • 22 MAI 2020 - Ani terminali şi prelungiri
  •   5 IUNIE 2020 - Ani neterminali

  Taxele de şcolarizare se plătesc prin aplicația Academic Info (secțiunea taxe) până la data de 15 MAI 2020.

 • Actualizat în 19-11-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, taxe

     Taxele pentru examenele restante se pot plăti până la data de 20 DECEMBRIE 2019 în zilele:

  • Luni, orele 9.00-12.00
  • Vineri, orele 9.00-12.00

     La încasare, studenţii sã aibã o copie dupã contractul de studii .  

     După această dată nu vor mai putea fi încasate taxele pentru examenele restante, nu se vor mai   face cataloage, ca urmare nu se poate face nici prezentarea la examene.

     Studenţii cu debite din taxe de şcolarizare nu se pot prezenta la examene. Termenul pentru plata Ratei II este 05 decembrie 2019.

 • Actualizat în 08-05-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, taxe

  Taxele pentru examenele restante se pot plăti până la data de 24 MAI 2019 în următoarele zile 

  • Luni, între orele 9:00 – 12:00
  • Vineri,  între orele 9:00 – 12:00

  La încasare, studenţii trebuie să aibă o copie după contractul de studii . După această dată nu vor mai putea fi încasate taxele pentru examenele restante, nu se vor mai   face cataloage, ca urmare nu se poate face nici prezentarea la examene.

  Studenţii cu debite din taxe de şcolarizare, nu se pot prezenta la examene. Termenul pentru plata Ratei IV este 15 mai 2019. 

 • Actualizat în 03-12-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, taxe

  Taxele pentru examenele restante se pot plăti până la data de 18 DECEMBRIE 2015, in zilele de: