OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Orar semestrul I an universitar 2021-2022

Lista prescurtări săli

Atelier Restaurare AS – demisol AR
Atelier Restaurare 1 AS – demisol AR1
Laborator Chimie – demisol Chim
Școala Doctorală Isidor Todoran – et. I (104) Șc.Dr
Sala Ioan Bunea – et. I (105) IB
Sala profesorală – et. I (106) SP
Aula – et. I (107-108) A
Sala Ion Zăgrean – et. II (203) IZ
Sala de Muzică Vasile Petrașcu – et. II (212) VP
Sala Galaction Munteanu – et. II (211) LGM
Sala Nicolae Colan – et. II (201-202) NC
Sala Teofil Herineanu – et. III (301) TH
Sala Alexandru Filipașcu – et. IV (401) AF
Sala Orest Bucevschi (402) Or.B
Sala Sf. Ioan Damaschinul – AS II – et. IV (407) Sf.I.D
Sala Sf. Sava – MAS - et. V (504) Sf.S
Sala Roman Melodul – AS I – et. V (505) Sf.R.M.
Sala Sf. Ap. Luca – AS III – et. V (506) Sf.Ap.Lc

Documente ataşate:

Anunțuri: 
 • Actualizat în 15-12-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1 al anului universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada 6 decembrie 2020 – 8 ianuarie 2021.

  De reținut:

  ✓ Evaluarea se face prin platforma Academic Info.

  ✓ Evaluarea constă în completarea unui formular online simplu și scurt, pentru fiecare disciplină (curs și seminar). Durata de completare a unui astfel de formular pentru o disciplină este foarte scurtă (2-3 minute).

  ✓ Evaluarea este anonimă. Cadrele didactice au acces la rezultatele evaluării de către studenți doar după încheierea sesiunii de restanțe, fără a putea afla identitatea studenților care au făcut evaluările.

  ✓ Evaluarea produce efecte reale și pozitive asupra prestației didactice. În general, cadrele didactice reacționează la feedbackul anonim primit de la studenți, încercând să dezvolte practicile care sunt evaluate pozitiv de către studenți și să amelioreze aspectele la care sunt evaluați mai puțin bine.
  Pentru stimularea evaluării prestației didactice de către studenți, va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții si masteranzii care dovedesc că au completat toate formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului în termenele și modalitatea menționate mai sus (un printscreen din profilul studentului/ masterandului de pe AcademicInfo, cu pagina aferentă evaluărilor profesorilor). 

  Premiile vor consta în cărți cumpărate de la Librăria din holul Facultății, după cum urmează:

  • Premiul I: cărți în valoare de 200 ron;
  • Premiul al II-lea: cărți în valoare de 150 ron;
  • Premiul al III-lea: cărți în valoare de 100 ron.

 • Actualizat în 31-10-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Orarul pe semestrul I poate fi consultat la adresa http://ot.ubbcluj.ro/studenti/orar/cursuri.

 • Actualizat în 15-10-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  În atenția cadrelor didactice!

  Biroul Erasmus din Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează în data de 18 octombrie 2021 selecție în vederea participării la mobilități de predare pentru anul universitar 2021-2022 la instituții partenere.

  Cadrele didactice interesate sunt așteptate să participe la selecția care va avea loc luni, 18 octombrie 2021, la ora 15:00 pe platforma Zoom, sala Pr. lect. univ. dr. COSMUȚA COSMIN.

  În vederea participării la selecție, cei interesați își vor depune dosarul de candidatură până luni, 18 octombrie, ora 12:00, la adresa de mail: cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro

  Dosarul va conține:

   

  Coordonator departamental Erasmus,

  pr. lect. Cosmin Cosmuța

 • Actualizat în 21-09-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  H O T Ă R Â R E
  privind reluarea activităţilor în sistem hibrid la Facultatea de Teologie Ortodoxă, începând cu data de 27 septembrie 2021

   

  Având în vedere propunerea Consiliului Departamentului de Teologie Ortodoxă, Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în urma votului electronic exprimat la data de 16.09.2021

  HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 Se aprobă propunerea de desfășurare a activităţilor didactice în sistem hibrid, începând cu data de 27 septembrie 2021, după cum urmează:

  • Nivel licență,
   • Artă Sacră, domeniul Arte Vizuale, toţi anii – on site
   • Restul specializărilor mixt: on-site, cu transmiterea cursurilor și on-line, cu prevederea obligativității participării la cursuri pentru studenții care beneficiază de cazare
  • Nivel master
   • o Arta Sacră – Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale – on site
   • o Restul specializărilor – on line
 • Actualizat în 13-09-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

       În data de 13 septembrie 2021, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează online Simpozionul Național Studențesc cu temele:

  Exil și cimitir. Mai este posibil un acasă?
  Pandemia și răspunsurile Bisericii la provocările aduse de aceasta

  LINK către SALA ZOOM

 • Actualizat în 08-07-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Examenul de concurs pentru postul de conferențiar vacant, pozitia 15, domeniul științific "Teologie" va avea loc în data de 09.07.2021 de la ora 10.00 la următorul link:

  https://zoom.us/j/96522626424?pwd=N3JyQk1MZEQvUnAyYTh5QmpLV3ZKUT09

 • Actualizat în 08-07-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Examenul de concurs pentru postul de lector vacant, pozitia 33, domeniul științific "Teologie" va avea loc în data de 08.07.2021 de la ora 10.00 la următorul link:

  https://zoom.us/j/94658422362?pwd=UHROV29vc3RCYkF4eTNvQVpyNjEwZz09

 • Actualizat în 08-07-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

    Examenul de concurs pentru postul de lector vacant, pozitia 32, domeniul științific "Chimie" va avea loc în data de 08.07.2021 de la ora 12.00 la următorul link:

  https://zoom.us/j/91785859034?pwd=ZTJkeDJwTCtocWE0S09abnk3OVJHUT09

 • Actualizat în 13-05-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 se va desfășura în perioada 10 mai 2021 – 30 mai 2021.

  De reținut:

  ✓ Evaluarea se face prin platforma Academic Info.

  ✓ Evaluarea constă în completarea unui formular online simplu și scurt, pentru fiecare disciplină (curs și seminar). Durata de completare a unui astfel de formular pentru o disciplină este foarte scurtă (2-3 minute).

  ✓ Evaluarea este anonimă. Cadrele didactice au acces la rezultatele evaluării de către studenți doar după încheierea sesiunii de restanțe, fără a putea afla identitatea studenților care au făcut evaluările.

  ✓ Evaluarea produce efecte reale și pozitive asupra prestației didactice. În general, cadrele didactice reacționează la feedbackul anonim primit de la studenți, încercând să dezvolte practicile care sunt evaluate pozitiv de către studenți și să amelioreze aspectele la care sunt evaluați mai puțin bine.
  Pentru stimularea evaluării prestației didactice de către studenți, va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții si masteranzii care dovedesc că au completat toate formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului în termenele și modalitatea menționate mai sus (un printscreen din profilul studentului/ masterandului de pe AcademicInfo, cu pagina aferentă evaluărilor profesorilor). 

  Premiile vor consta în cărți cumpărate de la Librăria din holul Facultății, după cum urmează:

  • Premiul I: cărți în valoare de 200 ron;
  • Premiul al II-lea: cărți în valoare de 150 ron;
  • Premiul al III-lea: cărți în valoare de 100 ron.

  Pentru anii terminali, evaluarea se sfarseste in 16 mai .

 • Actualizat în 13-05-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Biroul Erasmus+ al Universității Babes-Bolyai alături de AIESEC Cluj-Napoca vă invită să participați la sesiunea de selecție din mai 2021 având ca scop mobilități de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2021, destinată studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 și 2) și masterat (anul 1).
      Selecția va consta intr-un interviu online inițial în limba engleză cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+ și AIESEC Cluj-Napoca, în baza unui dosar de candidatură, urmat de un interviu direct cu compania/organizația pentru care ati aplicat.
      Dosarul de candidatura trebuie trimis în format pdf până în data de 12.05.2021 ora 13.00 la urmatoarea adresa de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro, și trebuie sa conțină următoarele elemente

  1.  fişa candidatului – câte una pentru fiecare destinație aleasă*
  2.  declaraţie tip;
  3.  Curriculum Vitae formatul Europass în limba engleză;
  4.  scrisoare de motivaţie în limba engleză-câte una pentru fiecare destinație aleasă *
  5.  certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc)- studenții care nu dețin un certificat de competență lingvistică până la data selecției, vor adăuga în dosar o declarație pe proprie răspundere prin care își exprimă acordul de a participa la sesiune de testare lingvistică on-line care va avea loc dupa selecție, și vor putea fi declarați admiși doar după promovarea testului cu calificativul B1-B2;
  6.  adeverinţă de la facultate în care este menționată media obținută la ultima sesiune de examene;
  7.  dovada creării contului pe situl AIESEC, primită pe mail-ul personal.

  * Deoarece este un număr limitat de locuri, puteți candida pentru mai multe destinații. În acest sens, vă rugam sa completați câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivație pentru fiecare opțiune, menționând codul fiecărui proiect, respectiv ordinea preferinței dumneavoastră.

 • Actualizat în 20-02-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Orarul pe semestrul II poate fi consultat la adresa http://ot.ubbcluj.ro/studenti/orar/cursuri.

 • Actualizat în 14-01-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Dragi studenți, masteranzi și doctoranzi,

      Peste două săptămâni îi prăznuim pe Sfinții Trei Ierarhi, patronii învățământului teologic ortodox. Pentru a marca acest praznic, ne-am gândit ca anul acesta să vă dăm cuvântul vouă. De aceea, lansăm un concurs de eseuri, urmând ca cele mai bune și mai originale dintre ele să fie premiate în ajunul sărbătorii, într-o întâlnire publică (online, din păcate!).

  Temele de abordare pot fi diverse. Menționăm doar câteva (aleatoriu):

  • 1. Triadologia Sfinților Trei Ierarhi (sau a unuia dintre ei);
  • 2. Hristologia Sfinților Trei Ierarhi (sau a unuia dintre ei);
  • 3. Raportul dintre autoritatea ecleziastică și puterea imperială;
  • 4. Lucrarea social-filantropică;
  • 5. Sfinții Trei Ierarhi și folosirea filosofiei elenistice;
  • 6. Prietenia;
  • 7. Sfinții Trei Ierarhi, modele de pastorație.

      Îi rugăm pe cei interesați să ne trimită lucrările pe adresa adrian.podaru@ubbcluj.ro, cel târziu până la data de 27.01.2021.

  Vă dorim succes!

  Conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

 • Actualizat în 06-01-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Oportunități de practică în cadrul unui proiect european.

      Facultatea de Teologie Ortodoxă este implicată în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș- Bolyai în management cultural (CIP). Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii studenților și masteranzilor de la educație la muncă, prin implementarea unui program inovativ în cadrul disciplinei „Practică” și a disciplinelor care conțin ore de practică din planul de învățământ, desfășurate la un potențial loc de muncă. Activitatea studenților participanți la proiect va fi premiată diferențiat, în funcție de rezultatele obținute. Pentru detalii vă rugăm să consultați site-ul proiectului, unde a fost publicată procedura de selecție și recrutare a grupului țintă: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/.  Tot pe acest site la sfârșitul lunii ianuarie va fi publicat apelul cu privire la selecția grupului țintă, precum și formularele care vor trebui completate.

      Liniile de studii eligibile pentru a participa la programul de practică (conform planurilor de învățământ ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în uz la momentul demarării acestui proiect) sunt:

  La nivel licență

  • 1. Teologie Pastorală (Anii I, II, III, IV);
  • 2. Teologie Didactică (Anii I, II, III);
  • 3. Teologie Asistență Socială (Anii I, II, III);
  • 4. Teologie Artă Sacră (Anii I, II, III).

  La nivel master

  • 1. Bioetică (An II)
  • 2. Consiliere pastorală și asistență psiho-socială (An I și An II)
  • 3. Artă Sacră (An I, II)
  • 4. Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (An I)

  Expert grup țintă,
  pr. conf. dr. Grigore-Dinu Moș

 • Actualizat în 21-12-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 se va desfășura în perioada 7 decembrie 2020 – 9 ianuarie 2021.

  De reținut:

  ✓ Evaluarea se face prin platforma Academic Info.

  ✓ Evaluarea constă în completarea unui formular online simplu și scurt, pentru fiecare disciplină (curs și seminar). Durata de completare a unui astfel de formular pentru o disciplină este foarte scurtă (2-3 minute).

  ✓ Evaluarea este anonimă. Cadrele didactice au acces la rezultatele evaluării de către studenți doar după încheierea sesiunii de restanțe, fără a putea afla identitatea studenților care au făcut evaluările.

  ✓ Evaluarea produce efecte reale și pozitive asupra prestației didactice. În general, cadrele didactice reacționează la feedbackul anonim primit de la studenți, încercând să dezvolte practicile care sunt evaluate pozitiv de către studenți și să amelioreze aspectele la care sunt evaluați mai puțin bine.
  Pentru stimularea evaluării prestației didactice de către studenți, va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții si masteranzii care dovedesc că au completat toate formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului în termenele și modalitatea menționate mai sus (un printscreen din profilul studentului/ masterandului de pe AcademicInfo, cu pagina aferentă evaluărilor profesorilor). 

  Premiile vor consta în cărți cumpărate de la Librăria din holul Facultății, după cum urmează:

  • Premiul I: cărți în valoare de 200 ron;
  • Premiul al II-lea: cărți în valoare de 150 ron;
  • Premiul al III-lea: cărți în valoare de 100 ron.
 • Actualizat în 11-12-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Cadre didactice de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Cluj și Arad participă la conferința anuală organizată de Institutul de Studii în Creștinismul Răsăritean din New York, SUA

  Astăzi 11 decembrie 2021 se desfășoară online conferința anuală a Institutului de Studii în Creștinismul Răsăritean (Institute for Studies in Eastern Christianity) de la New York, SUA, cu participarea mai multor cadre didactice de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Cluj și Arad. În cadrul acestei conferințe anuale cu tema Răul și lupta spirituală în vreme de pandemie, vor fi organizate trei secțiuni speciale în limba română unde vor conferenția cadrele didactice de la aceste facultăți de teologie ortodoxă din România.

  Detalii despre Institutul de Studii în Creștinismul Răsăritean (Institute for Studies in Eastern Christianity) de la New York, SUA, programul integral al conferinței anuale 2021 și modul de logare online la conferință pot fi găsite pe site-ul oficial al acestuia https://www.isecny.org/

 • Actualizat în 25-09-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa 

 • Actualizat în 10-09-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  La Facultatea de Teologie Ortodoxă anul universitar 2020-2021 va începe în următoarea formulă:

  • Anul I toate specializările – on site (la facultate)
  • Artă Sacră, domeniul Arte Vizuale, toţi anii – on site (la facultate)
  • Restul studenţilor şi toţi masteranzii – on line (în sălile virtuale ZOOM)
 • Actualizat în 11-06-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Având în vedere starea de alertă şi măsurile impuse de autorităţi, Cursurile pastorale pentru obţinerea gradelor profesionale, organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vor avea loc după data de 1 septembrie 2020.
      Perioada de înscriere şi perioada de desfăşurare vor fi anunţate ulterior.

 • Actualizat în 28-05-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Miercuri, 3 iunie 2020, ora 12:00 va avea loc selecția pentru mobilități de studiu în cadrul Programului Erasmus+. La această sesiune de selecție pot participa candidați eligibili de la nivel licență și master*.

  Amănunte legate de participarea la selecție, dosar etc se pot găsi:

  Dosarele de candidatură** se vor trimite pe adresa ccosmuta@yahoo.com, până cel târziu marți, 2 iunie, 2020, ora 13:00.

 • Actualizat în 12-02-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  In cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Universitati, Facultatea de Teologie Ortodoxa deruleaza in anii universitari 2019-2020 si 2020-2021 proiectul "Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă" (PRATO). In acest context se demareaza achiziția de servicii de consultanță (5 consultanți individuali, doctoranzi)  pentru anul I de proiect (2019-2020), în vederea îndrumării și sprijinirii studenților din grupul țintă pe parcursul anului universitar.

  Toate detaliile necesare pentru depunerea candidaturilor in vederea ocuparii pozitiilor de consultanti individuali sunt atasate prezentului mesaj.

  Termen de depunere a dosarelor: 17.02.2020, ora 15.00

 • Actualizat în 18-11-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Marți, 19 noiembrie 2019, ora 12:00 va avea loc în sala 208 selecția pentru mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus.

  Amănunte legate de participarea la selecție, dosar etc. se pot găsi pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php sau informații la Pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța (ccosmuta@yahoo.com, tel. 0745260780).

  Dosarele de candidatură* se vor depune la coordonatorul Erasmus (Cosmin Cosmuța, biroul 208) până în ziua selecției, ora 12:00.

 • Actualizat în 09-09-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Cursurile se vor desfăşura la sediul Facultăţii noastre, după următorul calendar:

  • Modulul I: perioada 5 octombrie - 30 noiembrie 2019, în fiecare sâmbătă

  Înscrieri se pot face până în data  5 octombrie 2019 (prima zi de începere a cursurilor).

 • Actualizat în 30-06-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Mai jos aveți atașat în format PDF lista cu orarul cursurilor.

 • Actualizat în 08-05-2019
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează Sesiunea De Comunicări Științifice Pentru Studenți Și Masteranzi cu titlul:

  Preotul și dascălul, făclii luminoase ale satului românesc. Tradiție și actualitate

     Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul universitar 2019-2020 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a anului 2019 ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti””.

     Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 30-31 mai 2019 la Facultatea  de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n..

  Persoane de contact:

 • Actualizat în 08-10-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     În atenția studenților din anul I, nivel master:

     Înscrierile pentru pregătirea psihopedagogică - Nivel II se prelungesc până vineri, 12 octombrie 2018. Candidații interesați se vor înscrie la sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00. 

     La înscriere candidații vor prezenta următoarele documente:

 • Actualizat în 21-09-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     Vineri, 5 octombrie 2018, ora 11, va avea loc procesul de selecție a studenților de la nivel master și doctorat, doritori să participe la mobilitățile de studiu din cadrul programului Erasmus, pentru anul universitar 2018-2019.

     Locul desfășurării: sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, camera 208.

  Lista condițiilor de selecție și eligibilitate poate fi consultată pe pagina de internet a Universității Babeș-Bolyai, la secțiunea Relații Internaționale.

 • Actualizat în 21-09-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     Vineri, 28 septembrie 2018, ora 11, va avea loc procesul de selecție a studenților de la nivel master și doctorat, doritori să participe la o mobilitate de studiu din cadrul programului Erasmus, pentru anul universitar 2018-2019, la Universitatea din Fribourg-Elveția.

  Locul desfășurării: sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, camera 208.

 • Actualizat în 29-06-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

       Festivitatea de eliberare a Certificatelor de absolvire a cursului de cantareti, promotia 2017-2018, se organizeaza sambata, 30 iunie, ora 16.00, in Sala de Muzica, Piata Avram Iancu 18 (sediul Seminarului Teologic Ortodox)

 • Actualizat în 06-06-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

       Mai jos, aveți atașat în format PDF Programul Sesiunii de Comunicări Studențești, Ediția a XI-a, Cluj-Napoca, 7 iunie 2018.

 • Actualizat în 11-03-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Puteți consulta orarul la următoarea adresă: ORAR SEMESTRUL II 2017/2018

 • Actualizat în 06-03-2018
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Stimați colegi, Dragi studenți,

          Vă reamintesc faptul că Miercuri, 7 martie, a.c., de la ora 14.00, IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor  în capela facultății. De asemenea vă reînnoiesc chemarea de a participa la această slujbă ca împreună să ne împărtășim de darul comuniunii euharistice și în rugăciune umilă, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu  să înnoiască și să întărească legătura dragostei frățești dintre noi. Profesorii clerici care doresc să slujească alături de Părintele Mitropolit Andrei sunt rugați să fie prezenți la ora 13.30 în capela facultății îmbrăcați în sfintele veșminte, iar studenții să fie pregătiți pentru primirea ierarhului nostru.

   Vă așteptăm cu drag!

  Cu aleasă prețuire,
  Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
  Decan

 • Actualizat în 30-06-2017
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     Ma jos aveți atașat în format PDF fișierul cu programarea cursurilor pastorale şi de îndrumare misionară a clerului.

 • Actualizat în 03-03-2017
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Cursurile se vor desfăşura la sediul Facultăţii noastre, după următorul calendar:

 • Actualizat în 03-03-2017
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Orarul pe semestrul II îl puteți consulta la această adresă: http://ot.ubbcluj.ro/studenti/orar/cursuri

 • Actualizat în 30-10-2016
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      The Faculty of Orthodox Theology of the “Babeş-Bolyai” University in Cluj-Napoca, in partnership with the Institute for Peace Studies in Eastern Christianity (IPSEC), is pleased to announce an international summer school on the topic “Orthodox Christianity and Contemporary Global Challenges.”

 • Actualizat în 29-09-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Au început înscrierile pentru sesiunea 3 a primului proiect, implementat la nivel național, acreditat de Ministerul Educației Naționale pentru perfecționarea cadrelor didactice, care predau religie, la toate cultele prevăzute de curriculum-ul naţional.

 • Actualizat în 25-09-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Program

  • Ora 8.00Sfânta Liturghie (în capela facultăţii), urmată de Te Deum, cu participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, a profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă
  • Ora 10.30 – Prelegerea inaugurală:  Totalitarismul  în memoria istorică şi spirituală. Consideraţii social-teologice - Conf.Univ.Dr.Radu Preda (în Aula Magna)
  • Ora 12.00 – Întâlnirea studenţilor cu îndrumătorii de an:
   • Anul IV - Pr.Prof.Univ.Dr.Vasile Stanciu şi Arhid.Drd.Mocanu Daniel, (în Sala de Muzică Vasile Petraşcu)
   • Anul III –  Pr.Prof.Univ.Dr.Ştefan Iloaie şi Drd.Gabriel Noje (în Sala Ioan Bunea)
   • Anul II –   Arhim.Conf.Univ.Dr.Teofil Tia şi Drd.Truţa Adrian (în sala Teofil Herineanu)
   • Anul I -  Pr.Lect.Univ.Dr. Adrian Podaru şi Ierom.Asist.Univ.Dr. Benedict Valentin Vesa (în Sala Liviu Galaction Munteanu)

       Conducerea Facultăţii De Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca urează tuturor studenţilor un An universitar 2015-2016 binecuvântat !

 • Actualizat în 16-06-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     În data de 22 iunie, va avea loc referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a Rectorului UBB. Cu această ocazie, toate cadrele didactice și de cercetare ale facultății, angajate pe perioadă nedeterminată, precum și studenții membri în Consiliul Facultății şi în Senatul Universităţii sunt invitați să-și exprime, prin vot, opțiunea. Secția de votare va fi amplasată în incinta facultății noastre, în sala 106 (sala de Consiliu), în intervalul orar 9.00 – 17.00.

  Vă așteptăm!

 • Actualizat în 17-05-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează în data de 4 iunie 2015 sesiunea de comunicări științifice nivel licență, master și doctorat cu tema:

  Misiunea: vocație sau strategie ? Modele de misiune creștină.

 • Actualizat în 21-04-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Teologie Ortodoxă activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

 • Actualizat în 09-03-2015
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

     Puteți consulta orarul la următoarea adresă: ORAR SEMESTRUL II