Mergi la conţinutul principal

Admitere licență

ADMITERE 2022

NIVEL LICENȚĂ

Calendar Admitere

Iulie 2022

11 iulie - 15 iulie 2022

Înscrierea candidaţilor

18 iulie 2022

Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală

19 iulie 2022

Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială.

21 iulie 2022

Afişarea rezultatelor

21, 22, 25 iulie 2022

Confirmarea ocupării locurilor

26 iulie 2022

Redistribuiri

27 iulie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Calendar Admitere

Septembrie 2022

12 septembrie - 15 septembrie 2022

Înscrierea candidaţilor

15 septembrie 2022

Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală

16 septembrie 2022

Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră

Examen oral – Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială,

19 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor

19 și 20 septembrie 2022

Confirmarea ocupării locurilor

21 septembrie 2022

Redistribuiri

22 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Taxe școlare

Taxe de înscriere și școlarizare

TAXA DE ADMITERE

100 RON (30 RON taxa de procesare + 70 RON taxa de înscriere).

TAXA DE ȘCOLARIZARE

2500 RON

Sesiunea septembrie 2022

Număr locuri alocate

Locuri

Teologie Ortodoxă Pastorală

1
locuri buget
21
locuri taxă
1
locuri bursă

Români de pretutindeni

1
locuri fără bursă

Români de pretutindeni

Locuri

Teologie Ortodoxă Didactică

3
locuri buget
9
locuri taxă
1
locuri bursă

Români de pretutindeni

Locuri

Teologie ortodoxă asistenţă socială

3
locuri buget
8
locuri taxă
1
locuri fără bursă

Români de pretutindeni

Locuri

Artă sacră

11
locuri buget
8
locuri taxă
0
locuri bursă

Români de pretutindeni

Locuri

Absolvenți ai liceelor din mediul rural

8
locuri buget

(se pot înscrie la orice specializare)

Acte

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere

Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată
Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul
Certificat de naştere
Carte de identitate
Diploma de bacalaureat
Foaia matricolă
Diploma de licenţă
Foaia matricolă de la Facultate
Adeverinţa de student de la prima Facultate
Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 100 RON)
ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

TEMATICA

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

1. Căile de transmitere a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
2. Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare.
3. Crearea lumii văzute și crearea omului: referatul biblic despre crearea lumii văzute, originea, natura și menirea omului.
4. Starea originară a omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deosebiri interconfesionale.
5. Unirea ipostatică și urmările ei dogmatice.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă, etapele și condițiile însușirii ei.
8. Doctrina despre Biserică, întemeierea, ființa și însușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale (ființă, necesitate, număr, împărțire) și particulare (definiție, instituire, efecte, materie, formulă, săvârșitor, primitor).
10. Sfânta Taină a Euharistiei.
Bibliografie

* Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 și ediţiile urmatoare (Cluj-Napoca și Galaţi).

ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

CRITERII DE ADMITERE

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

Criterii

Teologie ortodoxă pastorală

Criterii de selecţie
 1.  Probă de aptitudini muzicale şi interviu vocaţional - eliminatoriu:
  • Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului,
  • Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic.
  •  Interviu vocaţional
 2.  Probă scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică, cu o pondere de 60%.
 3.  Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la proba scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Teologie Ortodoxă Didactică

Criterii de selecţie
 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la proba scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Teologie Ortodoxă - Asistență Socială

Criterii de selecţie
 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la examenul oral - Învăţătura de credinţă ortodoxă.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Artă Sacră

Criterii de selecţie
 1. Probă practică - Desen şi culoare, cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la probă practică: Desen şi culoare.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.