Mergi la conţinutul principal

Admitere licență

ADMITERE 2024

NIVEL LICENȚĂ

Calendar Admitere

Iulie 2024

15 iulie - 19 iulie 2024

Înscrierea candidaţilor (platforma de admitere se deschide în 15 iulie 2024, la orele 9,00 și se închide în 19 iulie 2023, la orele 15,00)

22 iulie 2024

Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală

Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Artă Sacră

23 iulie 2024

Afişarea rezultatelor

23-25 iulie 2024

Confirmarea ocupării locurilor

26 iulie 2024

Redistribuiri și afişarea rezultatelor finale

Calendar Admitere

Septembrie 2024

4 septembrie - 6 septembrie 2024

Înscrierea candidaţilor (platforma de admitere se deschide în 4 septembrie 2023, la orele 9,00 și se închide în 6 septembrie 2023, la orele 12,00)

9 septembrie 2024

Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală

Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Artă Sacră

10 septembrie 2024

Afişarea rezultatelor

10 și 11 septembrie 2024

Confirmarea ocupării locurilor

12 septembrie 2024

Redistribuiri și afişarea rezultatelor finale

Taxe școlare

Taxe de înscriere și școlarizare

TAXA DE ADMITERE

150 RON (50 RON taxa de procesare + 100 RON taxa de înscriere)

TAXA DE ȘCOLARIZARE

3000 RON

Acte

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere

Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată
Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul
Certificat de naştere
Carte de identitate
Diploma de bacalaureat
Foaia matricolă
Diploma de licenţă
Foaia matricolă de la Facultate
Adeverinţa de student de la prima Facultate
Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 100 RON)
ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

TEMATICA

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

1. Căile de transmitere a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
2. Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare.
3. Crearea lumii văzute și crearea omului: referatul biblic despre crearea lumii văzute, originea, natura și menirea omului.
4. Starea originară a omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deosebiri interconfesionale.
5. Unirea ipostatică și urmările ei dogmatice.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă, etapele și condițiile însușirii ei.
8. Doctrina despre Biserică, întemeierea, ființa și însușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale (ființă, necesitate, număr, împărțire) și particulare (definiție, instituire, efecte, materie, formulă, săvârșitor, primitor).
10. Sfânta Taină a Euharistiei.
Bibliografie

* Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 și ediţiile urmatoare (Cluj-Napoca și Galaţi).

ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

CRITERII DE ADMITERE

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

Criterii

Teologie ortodoxă pastorală

Criterii de selecţie
 1.  Probă de aptitudini muzicale şi interviu vocaţional - eliminatoriu:
  • Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului,
  • Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic.
  •  Interviu vocaţional
 2.  Examen oral la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică, cu o pondere de 60%.
 3.  Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la examenul oral la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Teologie Ortodoxă Didactică

Criterii de selecţie
 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la examenul oral la ݊Învățătura de credință ortodoxă.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Teologie Ortodoxă - Asistență Socială

Criterii de selecţie
 1. Învăţătura de credinţă ortodoxă - Examen oral cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la examenul oral - Învăţătura de credinţă ortodoxă.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii

Artă Sacră

Criterii de selecţie
 1. Probă practică - Desen şi culoare, cu o pondere de 60%.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 40%.
Criterii de departajare
 1. Nota la probă practică: Desen şi culoare.
 2. Media generală a examenului de bacalaureat.