Mergi la conţinutul principal

Taxe școlare

AN UNIVERSITAR 2021-2022

TAXE ȘCOLARE

NIVEL LICENȚĂ
Anul I

2.500 lei

Anul III

2.500 lei

Anul II

2.500 lei

Anul IV

2.500 lei

NIVEL MASTER
Anul I

3.000 lei

Anul II

3.000 lei

TAXE ȘCOLARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

Taxele se pot plăti pe Academic Info sau prin virament bancar.

La facultate, taxele se încasează de către administratorul şef de facultate în zilele de: 

Luni, orele 9.00-12.00 și Vineri, orele 9.00-12.00.           

Studenţii care îşi achită taxele în format electronic trebuie să prezinte pe adresa de mail a facultãţii, secretariat.ot@ubbcluj.ro, dovada plãţii.

Taxe școlare

Termene limită de încasare a ratelor

Rata I

15 octombrie 2021

Rata II

5 decembrie 2021

Rata III

15 martie 2022

Rata IV

15 mai 2022

Taxe școlare

Date necesare pentru virament bancar

UBB-Facultatea de Teologie Ortodoxă

CF 4305849

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX

B.N. TREZORERIA CLUJ

Specificaţia : felul taxei