Mergi la conţinutul principal

Artă Sacră – crearea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale

PROGRAME - NIVEL MASTER

Artă Sacră – crearea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale

Artă Sacră – crearea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale

Competențe generale/profesionale

Cunoașterea și utilizarea tehnicilor moderne de investigare a operei de artă și de realizare a expertizei științifice a acesteia.

Cunoașterea și aplicarea teoriilor, tehnicilor și metodologiilor avansate de conservare și restaurare a bunurilor culturale.

Cunoașterea și utilizarea structurilor canonice și plastice ale icoanei bizantine.

Artă Sacră – crearea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale

Statutul profesional

Pictor, restaurator de opere de artă și monumente istorice, muzeograf, creator de artă religioasă, custode de colecții de artă religioasă, conservator pentru bunuri culturale, arhivist.

Profesor de desen și educație plastică.

Consultant științific pentru instituțiile interesate de valorificarea științifică și/sau artistică a domeniului creației ecleziastice.

Poate ocupa diverse funcții în administrația bisericească centrală și locală*.

* Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.

Artă Sacră – crearea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale

Competenţe specifice/transversale

Cunoașterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare mărturisirii credinței ortodoxe prin actul artistic.

Cunoașterea aprofundată a spiritualității bizantine.

Capacitatea alcătuirii unei sinteze doctrinare și de cultură generală.