Mergi la conţinutul principal

Admitere master

ADMITERE 2024

NIVEL MASTER

   Pentru anul universitar 2024-2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel master: 

Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale (limba română),
Bioetică – Morală, etică şi deontologie (limba română),
Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială (limba română),
Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam) (limba română),
Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească (limba română),
Pastoraţie şi viaţă liturgică (limba română)

Calendar Admitere

Iulie 2024

15 iulie - 20 iulie 2024

Înscrierea candidaţilor (platforma de admitere se deschide în 15 iulie 2024, la orele 9,00 și se închide în 20 iulie 2024, la orele 15,00)

23 iulie 2024

Afișarea rezultatelor

23-25 iulie 2024

Confirmarea ocupării locurilor

26 iulie 2024

Redistribuiri și Afişarea rezultatelor finale

Calendar Admitere

Septembrie 2024

4 septembrie - 9 septembrie 2024

Înscrierea candidaţilor (platforma de admitere se deschide în 4 septembrie 2024, la orele 9,00 și se închide în 9 septembrie 2024, la orele 12,00)

10 septembrie 2024

Afişarea rezultatelor

10 și 11 septembrie 2024

Confirmarea ocupării locurilor

12 septembrie 2024

Redistribuiri și Afişarea rezultatelor finale

ADMITERE 2024

Confirmarea ocupării locurilor

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală).

Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate și depunerea în original a documentelor încărcate pe platforma de admitere în etapa de înscriere.

Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

ADMITERE 2024

Număr de locuri - iulie 2024

Specializarea

Locuri alocate

buget

taxă

total

Artă sacra - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

14

10

24

Bioetică - morală, etică şi deontologie 

5

10

15

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

18

10

28

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

15

10

25

Istoria religiilor, geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam)

6

10

16

Pastorație și viață liturgică

15

10

25

Taxe școlare

Taxe de înscriere și școlarizare

TAXA DE ADMITERE
TAXA DE ȘCOLARIZARE

3600 RON

Acte

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere

Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată
Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul
Certificat de naştere
Carte de identitate
Certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
Diploma de bacalaureat
Foaia matricolă
Diploma de licenţă/inginer
Supliment la Diplomă/Foaie matricolă
Atestat/Certificat de competenţă lingvistică
Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Dovada achitării taxelor de procesare şi admitere (total 130 RON)
ADMITERE - NIVEL MASTER

Proiect de cercetare – model

(structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

1. Tema de cercetare propusă
2. Argumentarea temei
3. Metodele de cercetare
4. Stadiul actual al cercetării
5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
7. Bibliografie
ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

CRITERII DE ADMITERE

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

Criterii de admitere
  1. Nota acordată pe proiect - 60%
  2. Media examenului de licenţă - 40%
Criterii de departajare
  1. Nota acordată pe proiect 
  2. Media examenului de licenţă