Mergi la conţinutul principal
     

CONCURSUL ORTODOXIA Ediția II – 2023 – nivel preuniversitar

Obiectivul general al concursului din cadrul evenimentului „Ortodoxia” este dezvoltarea  capacității  de  exprimare  artistică  prin  punerea  în   valoare  a tinerelor talente;

      Obiectivele specifice ale concursului sunt:

 • să promoveze arta sacră în spațiul românesc;
 • să evidențieze rolul artei sacre în rugăciune;
 • să stabilească punți de legătură între spații culturale diverse;
 • să valorifice personalități culturale deschise și flexibile prin evidențierea potențialului artistic și intelectual;
 • să încurajeze relaționarea mediului preuniversitar cu cel universitar;

 

Creații acceptate în concurs: Reprezentări plastice ale temei generale „Frumusețea”;

 

 • În vederea unei libere desfășurări a spiritului creator, participanții pot alege dintr-o gamă variată de materiale și tehnici de lucru. În acest sens, recomandăm: icoană pe lemn/ sticlă/ pânză/ alte suporturi; mozaic, studii anatomice, zoomorfe; peisaj, natură statică, ornament, miniatură, alte abordări;

IMPORTANT: Notele de la concurs pot fi folosite pentru admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă, programul de studii Artă Sacră, înlocuind nota pentru proba de specialitate din cadrul examenului de admitere. Candidații cu primele 5 medii mai mari de 9,5 vor fi admiși cu nota 10 (zece) la admiterea 2023

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 13.02-23.04.2023

 • Formularul de înscriere, Fișa participantului, Declarația de acord privind prelucrarea datelor  cu caracter personal, Eticheta pentru lucrarea participantă, sunt atașate acestui document;
 • prin înscrierea la concursul din cadrul Evenimentului Ortodoxia, participanții sunt de acord ca numele și datele câștigătorilor să fie făcute publice. (prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR). Lucrările pot fi folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul expoziției și numai cu menționarea numelui autorului (al profesorului îndrumător și al instituției unde autorul învață);

Trimiterea lucrărilor și a documentelor solicitate:

 • Data limită de primire a lucrărilor, în format fizic, este 23 aprilie 2023, inclusiv;
 • Lucrările se vor trimite prin curier la adresa: strada Episcop Nicole Ivan, f.n., RO-400117, Cluj-Napoca, având atașate în original: Formularul de înscriere, Fișa participantului și Declarația de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Pe versoul lucrării va fi lipită, OBLIGATORIU eticheta, completată cu toate datele solicitate.

Evaluarea lucrărilor: 8-9 mai 2023

 • Comisia de evaluare cuprinde profesori de specialitate de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, secția Artă Sacră și reprezentanți ai Asociației Chip și Asemănare.

Vernisajul expoziției și premierea câștigătorilor ediției a II-a: 13 mai 2023;

 • Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, în spațiile expoziționale (etajul I –

Ermineia și etajul al II-lea - Imago);

 • Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 13 mai-31 mai 2023

PREMII:

 

Se vor acorda premii totale în valoare de 15000 RON, constând în:

 • Materiale de pictură pentru toate categoriile de premii
 • Vouchere pentru excursii, ce vor putea fi utilizate de către candidații care în unul din următorii doi ani universitari (2023-2024 sau 2024-2025) vor fi înmatriculați studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră.

 

 • Premiul I
  • materiale de pictură  
  • un voucher în valoare de 2000 lei utilizabil pentru finanțarea unei excursii seminar în cadrul Proiectului de cercetare artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră;

 

 • Premiul II
  • materiale de pictură 
  • un voucher în valoare de 1000 lei utilizabil pentru finanțarea unei excursii seminar în cadrul Proiectului de cercetare artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră;

 

 • Premiul III
  • materiale de pictură;
  • un voucher în valoare de 500 lei utilizabil pentru finanțarea unei excursii seminar în cadrul Proiectului de cercetare artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră;
  • Mențiuni:
  • Se vor acorda mențiuni constând în materiale de pictură

ANEXE: