Mergi la conţinutul principal
     
Cluj-Napoca, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

Simpozionul internațional cu tema generală: Rugăciunea – inima Bisericii

   Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internațional cu tema generală:

           Rugăciunea – inima Bisericii

   Sub umbrela acestei teme generale propunem diferite direcții tematice, precum:

  • Rugăciune, isihasm, comunitate, cult: căi spre Dumnezeul Cel Viu;
  • Rugăciunea și practicanții ei în diferite tradiții creștine sau religioase;
  • Rugăciunea în Duh și Adevăr. Ipostazieri isihaste ale rugăciunii;
  • Mai e nevoie de rugăciune? La ce mai sunt buni rugătorii?;
  • Rugăciune și isihasm: rolul și importanța lor în diferite tradiții creștine sau religioase

    Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul 2022 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării, de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a anului 2022 ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și „Anul comemorativ al Sfinților Isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

    Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2022 în format hibrid (onsite și online). Pentru cei prezenți, locul de desfășurare va fi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n..

    Limbile admise: română și engleză.

    Calendarul manifestării:

  • 10 octombrie 2022: data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba română sau engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri) la adresa de email adrian.podaru@ubbcluj.ro
  • 30 octombrie 2022: sosirea invitaților (pentru cei care vor participa onsite)
  • 31 octombrie-1 noiembrie 2022: lucrările Simpozionului
  • 31 mai 2023: data limită pentru predarea textului final în format electronic. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa. http://journals.orth.ro/index.php/subbto/about/submissions     

Vă așteptăm cu drag!

Persoană de contact:
       Prodecan: Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru
       
Tel.: 0745073833; e-mail: adrian.podaru@ubbcluj.ro