Mergi la conţinutul principal

Istoric

Nicolae Ivan
Nicolae Colan
Istoric

Începuturi

    Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către episcopul Nicolae Ivan (1921-1936). Episcopul Nicolae a făcut în anul 1923 demersurile necesare pe lângă autorităţile de Stat, pentru înfiinţarea unei Facultăţi de Teologie în cadrul Universităţii din Cluj-Napoca, alături de cele patru facultăţi ale Universităţii clujene de atunci.

    Consiliul de Miniştri a aprobat înfiinţarea unui Institut teologic la Cluj, după modelul academiilor teologice ortodoxe din Transilvania şi Banat, de la Sibiu, Arad, Oradea şi Caransebeş. Institutul şi-a deschis oficial cursurile la 1 octombrie 1924. Inaugurarea festivă a avut loc la 6 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, patronul Institutului, în prezenţa episcopului-ctitor Nicolae Ivan, a Ministrului Cultelor, a cadrelor didactice , a consilierilor eparhiali şi a numeroaselor personalităţi laice şi de stat ale vremii. În primul an universitar 1924-1925 noul Institut Teologic de la Cluj a început cu trei ani de studii cu studenţi veniţi de la celelalte Academii teologice existente în Transilvania.

       Începând cu cel de-al doilea an universitar durata cursurilor a fost ridicată la patru ani de studii iar Institutul a fost organizat ca Academie teologică cu intenţia marturisită ca la timpul potrivit să fie transformată în Facultate de teologie şi încorporată în Universitate. Academia Teologică din Cluj a funcţionat din anul 1925 până în anul 1948. Potrivit regulamentului Academiei aceasta era organizată după modelul Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi a Academiei "Andreiene" din Sibiu. După instaurarea regimului comunist în România, învăţământul religios a fost separat de învăţământul de stat şi a fost redus la necesităţile stricte de pregătire a slujitorilor cultelor religioase. Decretele de stat din acea perioada au pus Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în situaţia de a emite un regulament ce prevedea existenţa numai a trei Institute Teologice de grad universitar, la Bucureşti, Sibiu şi Cluj.

    Inaugurarea Institutului de la Cluj a avut loc în data de 5 decembrie 1948 cu participarea episcopului Nicolae Colan şi a altor personalităţi ale vremii. Deşi regimul comunist instaurat în România era ostil învăţământului religios, pentru învăţământul teologic clujean se anunţau speranţe. Localului construit Academiei Teologice în 1939 în grădina Centrului eparhial i s-a adăugat un nou pavilion, inaugurat in 1950. După ce timp de 28 de ani învăţământul teologic superior din Cluj a adus mari servicii Bisericii Ortodoxe şi românilor din Transilvania de nord, activitatea Institutului Teologic Universitar din Cluj a fost întreruptă brusc prin desfiinţarea sa de regimul ateu comunist în iunie 1952, în locul lui rămânând să funcţioneze în continuare Şcoala de cântăreţi bisericeşti şi Seminarul Teologic.

Nicolae Colan
Nicolae Ivan
Istoric

Reînființare

    Învăţământul teologic din Cluj a fost reprezentat de profesori şi teologi de seamă, dintre care amintim pe Pr.Prof.Dr. Andrei Buzdug, Diacon Prof.Dr. Orest Bucevschi, Pr.Prof.Dr. Liviu Galaction Munteanu, Pr.Prof. Ioan Pasca, Pr.Prof.Dr. Gheorghe Stănescu, Pr.Prof.Dr. Isidor Todoran, Episcopul Nicolae Colan, Diacon Prof.Dr. Ioan Zăgrean. Revoluţia din decembrie 1989 a creat un cadru social-cultural liber şi favorabil repunerii în drepturile lor a multor valori culturale, religioase şi naţionale.

    În acest context, un grup de profesori de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (Pr.Prof.Dr. Alexandru Moraru, Pr.Prof.Dr. Valer Bel, Pr.Prof.Dr. Vasile Stanciu, Pr.Prof.Dr. Stelian Tofană) au înaintat în ianuarie 1990 Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului un memoriu prin care cereau reînfiinţarea Institutului Teologic Universitar din Cluj-Napoca. Centrul eparhial Cluj a aprobat acest memoriu şi l-a înaintat Patriarhiei Române, solicitând reînfiinţarea Institutului. Institutul Teologic Universitar Ortodox din Cluj-Napoca a fost reînfiinţat în data de 1 iulie 1990. Potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română şi în urma aprobării dată de Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai", începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj este integrat în Universitatea "Babeş-Bolyai" primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

    Conducerea (Institutului Teologic), respectiv a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca a fost încredinţată:

  • în perioada 1990-1992, Pr.Prof.Dr. Alexandru Moraru în calitate de Rector şi Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb în calitate de Prorector şi Şef de Catedră,
  • în perioada 1992-1996, Pr.Prof.Dr. Alexandru Moraru în calitate de Decan şi Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb în calitate de Prodecan şi Şef de Catedră,
  • în perioada 1996-2000, Pr. Prof. Dr. Ioan Ică sen. -Decan şi Şef de Catedră, Pr. Prof. Dr. Valer Bel- Prodecan, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă - Cancelar,
  • în perioada 2000-2004, Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb- Decan, Pr. Prof. Dr. Valer Bel- Prodecan, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă- Cancelar şi Arhid. Conf. Dr. Ioan Ică jr.-Şef de Catedră.
  • în perioada 2004-2008, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă - Decan, Pr. Prof. Dr. Valer Bel- Cancelar, Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb - Şef de Catedră
  • în perioada 2008-2012, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă - Decan, Pr. Prof. Dr. Valer Bel- Prodecan, Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru- Şef de Catedră şi Pr. Lect. Dr. Ştefan Iloaie - Cancelar
  • în perioada 2012-2020, Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu - Decan, Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea- Prodecan, Pr. Prof. Dr. Ştefan Iloaie - Director de Departament,
  • în perioada 2020-azi, Pr. Prof. Dr.  Teofil Tia - Decan, Pr. Lect. Dr. Adrian Podaru - Prodecan, Pr. Prof. Dr. Ştefan Iloaie - Director de Departament