Mergi la conţinutul principal

Teologie Ortodoxă Didactică

PROGRAME - NIVEL LICENȚĂ

Teologie Ortodoxă Didactică

Programele educaționale propuse de Specializarea Teologie Ortodoxă Didactică au ca obiectiv general să dezvolte, în atitudine și manifestare, dimensiunea catehetic-educativă și liturgic-mărturisitoare în cadrul componentei teologice.

Prin procesul de învățământ dezvoltat aici se creează, pe de o parte, competențe exegetice și metodologice necesare alcătuirii unei sinteze doctrinare, filosofice sau de cultură generală, iar pe altă parte, se creează competențe didactice, necesare în activitatea de predare.
Terminând această specializare, absolventul este în măsură să alcătuiască o proiectare curriculară, cu respectarea adevărurilor de credință, în conformitate cu textele sacre și cu mărturisirile de credință proprii, ca și cu criteriile și principiile psihopedagogice.
Într-o lume globalizată și globalizatoare, pe de o parte, și pluriconfesională și multireligioasă, pe de alta, sunt necesare cunoașterea și capacitatea de transmitere a propriei tradiții religioase și a propriei învățături de credință, cu specificul ei, nu pentru a cultiva o atitudine fundamentalistă, intransigentă sau exclusivistă, ci pentru a conserva identitatea proprie și a respecta identitatea celorlalți.
Prin transmiterea ethosului creștin deținut de tradiția vie a Bisericii se creează și competențe apologetice și martirice, care se transmit de la cadrul didactic la elevi și care pot fi activate dacă sau atunci când contextul istoric le cer, dar se pun și bazele unui viitor laicat a cărui viață și conduită morală să fie raportate la Evanghelie și care să se hrănească din valorile spirituale specifice tradiției sale, creându-și o identitate bine definită.
În cadrul acestei specializări se creează competențe teologic-profesionale și de abordare interdisciplinară care pot fi valorificate în cadrul unui dialog teologie-cultură menit reconfigurării religioase a contemporaneității, și în cadrul dialogului interconfesional, interreligios și ecumenic.
Pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice, se creează competențe de aplicare a strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate, conștiinciozitate și responsabilitate socială.
Aflat într-o echipă multidisciplinară, absolventul acestei specializări are competențele necesare pentru a aplica tehnici de muncă eficientă, cu respectarea principiilor de credință religioasă.
Competențele principale dezvoltate prin această specializare sunt cele de slujire catehetic-didactică, de organizare și solidificare atitudinală a unei comunități.
Absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Didactică dobândesc competențele necesare pentru a putea deveni cadre didactice în învățământul primar și gimnazial și angajați în cadrul administrației bisericești.