Mergi la conţinutul principal

Teologie Ortodoxă Pastorală

PROGRAME - NIVEL LICENȚĂ

Teologie Ortodoxă Pastorală

Programul de studiu Teologie Pastorală are ca obiectiv să dezvolte, în atitudine și manifestare, dimensiunea liturgic-mărturisitoare în cadrul componentei teologice.

Prin procesul de învățământ dezvoltat aici se creează aptitudinile generale exegetice; capacitatea de circumscriere a evenimentelor istoric bisericești în contextul istoriei universale și naționale
Se oferă cunoștințele metodologice necesare alcătuirii unei sinteze doctrinare, filosofice sau de cultură generală.
Se creează competențe liturgice, de consiliere duhovnicească, de organizare administrativă parohială. Prin transmiterea ethosului creștin deținut de tradiția vie a Bisericii, se creează și competențe apologetice și martirice.
Programul de studii creează competențe teologice și de abordare interdisciplinară necesare dezvoltării și susținerii unui dialog teologie-cultură menit reconfigurării religioase a contemporaneității, ca și competențe de organizare, susținere și conducere a dialogului interconfesional, interreligios și ecumenic.
Competențele dezvoltate sunt: interpretative, de sistematizare, de management eclesial, de consiliere spirituală, de organizare și conducere de reuniuni teologice, interreligioase, ecumenice și de slujire catehetic-liturgică, de organizare și solidificare atitudinală a unei comunități.
Absolvenții programului de studii Teologie Ortodoxă Pastorală dobândesc competențele necesare pentru a putea deveni diaconi, preoți, angajați în cadrul administrației bisericești, calificări ce corespund cadrului național al calificărilor (cod calificare L50401001010).