Mergi la conţinutul principal

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

PROGRAME - NIVEL MASTER

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

Competențe generale/profesionale

Capacitatea alcătuirii unei sinteze a doctrinei Bisericii Ortodoxe.

Cunoaşterea și interpretarea dezvoltată a elementelor esențiale din istoria bisericească și din domeniul doctrinar.

Capacitatea alcătuirii unei sinteze a istoriei Bisericii Ortodoxe Române și relaționarea cu istoria bisericească universală.

Cunoaşterea elementelor definitorii referitoare la încercările de refacere a unității Bisericii și la identificare punctelor doctrinare comune.

Capacitatea de realizare și utilizare specială a conexiunilor dintre: textul biblic, dogmatică, patristică și istoria bisericească.

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

Competenţe specifice/transversale

Cunoaşterea și dezvoltarea aptitudinilor necesare activității în domeniul hermeneutic, apologetic și eclesial-istoric.

Cunoașterea competențelor teologice și de abordare interdisciplinară necesare în contextul reconfigurării religioase a contemporaneității.

Capacitatea alcătuirii unei sinteze doctrinare și de cultură generală.

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

Statutul profesional

Consilier eparhial, consilier patriarhal, inspector patriarhal, inspector eparhial, mitropolit, patriarh, secretar Cancelaria Patriarhală, vicar, vicar-administrativ patriarhal, vicar-administrativ eparhial*.

* Lista nu este exhaustivă și are caracter exemplificator; reglementările legale civile și bisericești în vigoare pot condiționa ocuparea anumitor poziții de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.