Mergi la conţinutul principal

Taxe școlare

AN UNIVERSITAR 2023-2024

TAXE ȘCOLARE

NIVEL LICENȚĂ
Anul I

2.500 lei

Anul III

2.500 lei

Anul II

2.500 lei

Anul IV

2.500 lei

NIVEL MASTER
Anul I

3.000 lei

Anul II

3.000 lei

TAXE ȘCOLARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

Taxele se pot plăti pe Academic Info sau prin virament bancar.

La facultate, taxele se încasează de către administratorul şef de facultate în zilele de: 

Luni, orele 10.00-13.00 și Vineri, orele 10.00-13.00.           

Studenţii care îşi achită taxele în format electronic trebuie să prezinte pe adresa de mail a facultãţii, secretariat.ot@ubbcluj.ro, dovada plãţii.

Taxe școlare

Termene limită de încasare a ratelor

Rata I

15 octombrie 2023

Rata II

5 decembrie 2023

Rata III

15 martie 2024

Rata IV

15 mai 2024

Taxe școlare

Date necesare pentru virament bancar

UBB-Facultatea de Teologie Ortodoxă

CF 4305849

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX

B.N. TREZORERIA CLUJ

Specificaţia : felul taxei     

Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare a studenţilor care urmează a II –a specializare sau a II-a facultate în UBB, pentru anul universitar 2023-2024, se depun în între 01-12 octombrie 2023, însoţite de o adeverinţă de absolvire, copie după diploma de absolvire sau adeverinţã de la cealaltã facultate. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare până la momentul confirmării locului, studenților anului I li se poate acorda o reducere de 10%. Această reducere se aplică și pentru ceilalți ani de studii cu condiția plății integrale a taxei până la data de 13 octombrie .

Studenţii care îşi achită taxele în format electronic trebuie să prezinte la facultate dovada plãţii.