Mergi la conţinutul principal

Admitere master

ADMITERE 2022

NIVEL MASTER

   Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează examen de admitere la următoarele programe de studii, nivel master, Domeniul Teologie: 

Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale,
Bioetică – Morală, etică şi deontologie,
Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială,
Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam)
Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească,
Pastoraţie şi viaţă liturgică

Calendar Admitere

Iulie 2022

11 iulie - 19 iulie 2022

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2022

Afișarea rezultatelor

21, 22, 25 iulie 2022

Confirmarea ocupării locurilor

26 iulie 2022

Redistribuiri

27 iulie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Calendar Admitere

Septembrie 2022

12 septembrie - 15 septembrie 2022

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor

19 și 20 septembrie 2022

Confirmarea ocupării locurilor

21 septembrie 2022

Redistribuiri

22 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Taxe școlare

Taxe de înscriere și școlarizare

TAXA DE ADMITERE

130 RON (30 RON taxa de procesare + 100 RON taxa de înscriere).

TAXA DE ȘCOLARIZARE

3000 RON

Sesiunea septembrie 2022

Număr locuri alocate

Locuri

Bioetică - morală, etică şi deontologie

7
locuri buget
15
locuri taxă
Locuri

Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

2
locuri buget
11
locuri taxă
Locuri

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

12
locuri buget
17
locuri taxă
Locuri

Istoria religiilor, geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam)

5
locuri buget
16
locuri taxă
Locuri

Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească

0
locuri buget
12
locuri taxă
Locuri

Pastorație și viață liturgică

5
locuri buget
9
locuri taxă
Acte

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere

Fişa de înscriere completată online, listată şi semnată
Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul
Certificat de naştere
Carte de identitate
Diploma de bacalaureat
Foaia matricolă
Diploma de licenţă
Foaia matricolă de la Facultate
Certificat de competenţă lingvistică
Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere (total 130 RON)
Proiect de cercetare
ADMITERE - NIVEL MASTER

Proiect de cercetare – model

(structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

1. Tema de cercetare propusă
2. Argumentarea temei
3. Metodele de cercetare
4. Stadiul actual al cercetării
5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
7. Bibliografie
ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ

CRITERII DE ADMITERE

pentru proba scrisă/examenul oral (varianta non-pandemie) sau interviul motivațional (varianta pandemie) la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială,

Criterii de admitere
  1. Nota acordată pe proiect - 60%
  2. Media examenului de licenţă - 40%
Criterii de departajare
  1. Nota acordată pe proiect 
  2. Media examenului de licenţă