Mergi la conţinutul principal

Valer Bel

Pr. prof. univ. dr.
Specializări doctorat
Misiologie şi ecumenism
Domenii de competență
Teologie fundamentală dogmatică
Misiologie şi ecumenism
Ştiinţa confesiunilor
Teologie şi cultură
Discipline predate
Teologie fundamentală şi dogmatică II: Dumnezeu Creatorul şi Mântuitorul
Teologie fundamentală şi dogmatică III
Misiologie şi Ecumenism I: Exigenţele misiunii creştine în contextul lumii contemporane şi al dialogului ecumenic
Misiologie şi Ecumenism II: Comunitatea mărturisitoare în contextul lumii contemporane
Misiologie şi Ecumenism III: Misiunea Bisericii azi
Doctrină şi hermeneutică creştină. Sfânta Treime şi iconomia mântuirii în teologia părintelui Dumitru Stăniloae
Doctrină şi hermeneutică creştină. Sfânta Treime, Biserica şi misiunea în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae
Misiunea Bisericii în lumea contemporană (temeiuri teologice, coordonate şi exigenţe)